Jiří Kabát: Sonata for Viola and Piano (world premiere)

15 August 2022, 8pm, Art Nouveau Hall of Hotel Prácheň, Horažďovice

Otakar Ševčík Festival

Jiří Kabát: Sonata for Viola and Piano (world premiere)

Allan Nilles – viola, Karel Vrtiška – piano