Brno Contemporary Orchestra: new pieces by Petr Hromádka, Tomáš Šenkyřík, and Noemi Savková

28 May 2024, 7pm, Žlutý kopec water tanks, Brno

Love Alone (by Jaroslav Seifert)

Petr Hromádka: Underground – world premiere commissioned by the BCO

Tomáš Šenkyřík: Vodovjemy – world premiere commissioned by the BCO

Noemi Savková: Psí víno (Virginia Creeper) – world premiere commissioned by the BCO

Brno Contemporary Orchestra, cond. Pavel Šnajdr