Zdenek Merta: Century Dance (světová premiéra)

Na koncertě Moravské filharmonie Olomouc nazvaném “Jazzové inspirace”, který se konal 4. února v olomoucké Redutě, zazněla ve světové premiéře kompozice Century Dance skladatele Zdenka Merty. Koncert pro trubku a orchestr, který autor charakterizuje jako klasický crossover, je ve skutečnosti symfonickou transkripcí pěti významných tanců 20. století; jednotlivé části se nazývají Tango, Blues, Take Five, Valse a Boogie.

Každá z těchto částí je napsána pro jinou trubku (C trp, křídlovka, A trp, kornet, B trp). Sólového partu se ujal první trumpetista Moravské filharmonie Ondřej Jurčeka, orchestr řídil Emil Skoták. Další skladby na programu byly rovněž ovlivněné jazzem – zazněla předehra k muzikálu Candide Leonarda Bernsteina, Half-Time rondo pro velký orchestr Bohuslava Martinů a suita z baletu Vůl na střeše Daria Milhauda.

 

4. února 2016, Reduta, Olomouc

Zdenek Merta: Century Dance (světová premiéra)

Moravská filharmonie Olomouc, dir. Emil Skoták

trubka: Ondřej Jurčeka