Úterek Umělecké besedy: premiéry skladeb Terezie Švarcové a Marty Jiráčkové

12. března 2019, kostel sv. Vavřince, Praha

632. Úterek Umělecké besedy

Terezie Švarcová: War das die Liebe? pro flétnu a soprán (světová premiéra)

Marta Jiráčková: The impossibility of Strawberries, op. 69 (světová premiéra)

Morgenstern Ensemble (Terezie Švarcová – soprán, Jana Jarkovská – flétna, Marie Wiesnerová – klavír)