Tomáš Pálka a Michaela Pálka Plachká. Premiéry skladeb na koncertě Konvergence

Poslední předprázdninový koncert skladatelského sdružení Konvergence, který se konal 15. června již tradičně v kostele sv. Vavřince na Malé Straně, se nesl ve velmi komorní atmosféře. Hlavními účinkujícími bylo duo bratrů Simona a Felixe Naglových (violoncello, klavír), se kterými se na alpském venkově seznámili dramaturgové večera a zároveň zakládající členové Konvergence Tomáš Pálka a Michaela Pálka Plachká.

V první půlce koncertu duo předneslo šest skladeb: Fratres Arvo Pärta, Tři echa před úplňkem Ondřeje Štochla, Grave Witolda Lutosławského, Proměny Michaela Pálka Plachké, Duration II Mortona Feldmana a ve světové premiéře také Pálkovu Landscape: AlpenQuelle. Druhá půlka patřila premiéře scénického projektu Hmaty, doteky Pálka Plachké v choreografii tanečnice a pantomimistky Michaely Dolákové. Partu sólového klarinetu doprovázeného zvuky nahranými na alpských stráních se ujal Jiří Mráz.

 

15. června 2017, kostel sv. Vavřince, Praha

Tomáš Pálka: Landscapes: AlpenQuelle (světová premiéra)

Simon Nagl – violoncello, Felix Nagl – klavír

 

Michaela Pálka Plachká: Hmaty, doteky (scénický projekt, světová premiéra)

Michaela Doláková – choreografie, Jiří Mráz – klarinet