Haštal Hapka: Veni Creator Spiritus (světová premiéra)

10. června 2023, 15:00, Atrium na Žižkově, Praha Hudba o třetí: PUNKT Haštal Hapka: Veni Creator Spiritus (světová premiéra) Mariia Prokofeva – housle, Oleg Cingarski – violoncello, PUNKT, sbormistr Igor Karpilovskij