Slavomír Hořínka: Ave Maria (světová premiéra)

23. června 2019, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl

Smetanova Litomyšl

Slavomír Hořínka: Ave Maria (světová premiéra)

Kühnův dětský sbor, umělecký vedoucí: Pavel Peřina, dir. Jiří Chvála