Petr Bakla: There Is An Island Above The City (světová premiéra)

31. srpna 2019, Trojhalí Karolina, Ostrava

Ostravské dny

Petr Bakla: There Is An Island Above The City (světová premiéra)

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Peter Rundel