Petr Bakla: First Movement and Variations (světová premiéra)

Posledním koncertem letošního ročníku Expozice nové hudby byl recitál italského klavíristy Emanuela Torquatiho. Konal se 23. října v brněnském Besedním domě a Torquati na něm přednesl celkem šest skladeb soudobých skladatelů. Z těch českých to byl Petr Bakla, jehož First Movement and Variations byla uvedena ve světové premiéře.

Ve dvoudílné skladbě z roku 2012 se podle autora projevily jeho „zájem o práci se simultánním průběhem dynamicky odlišených zvukových vrstev, záliba ve stupňovitém pohybu a spolehnutí se na klasický zvuk”. To platí i pro další z jeho skladeb, která na koncertě zazněla, Melody and Accompaniment z roku 2007. Torquati dále přednesl Études boréales Ivana Fedeleho, Naunz Thomase Larchera, Whirling Tissue of Light Matthiase Pintschera a Preludio e Filastrocca Francesca Filidei. Poslední dvě jmenované zazněly v české premiéře.

 

23. října 2016, Besední dům, Brno

Expozice nové hudby

Petr Bakla: First Movement and Variations (2012) – světová premiéra

klavír: Emanuele Torquati