Pavel Zemek Novák: Symfonie č. 6 „Chvála stvoření” (světová premiéra)

Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvedl 6. února v Rudolfinu ve světové premiéře šestou symfonii brněnského skladatele Pavla Zemka Nováka (*1957). Kompozice s vokální složkou zvaná Chvála stvoření je založena na textu Chvalozpěvu stvoření Františka z Assisi a se SOČRem ji přednesla ženská část Pražského filharmonického sboru pod vedením Jakuba Zichy.

Zemek Novák již několik let píše zásadně jednohlasou hudbu a ani Chvála stvoření není výjimkou. Impuls pro její vznik vzešel od nového dramaturga SOČRu Josefa Třeštíka, který chce obohatit tradiční repertoár orchestru o soustavné uvádění soudobých děl. Na koncertě, který byl v přímém přenosu vysílán na stanici ČRo Vltava, dále zazněla málo známá raná kantáta Clauda Debussyho La damoiselle élue a suita z baletu Petruška Igora Stravinského. Dirigoval Tomáš Brauner.

 

6. února, Dvořákova síň, Rudolfinum

Pavel Zemek Novák: Symfonie č. 6 „Chvála stvoření” (světová premiéra)

SOČR, dir. Tomáš Brauner