Pavel Trojan: Symfonie č. 2 „Pocta Ilju Hurníkovi“ (světová premiéra)

10. června 2024, 19:00, Kostel ČCE v Korunní, Praha

NeoKlasik Hurník

Pavel Trojan: Symfonie č. 2 „Pocta Ilju Hurníkovi“ (světová premiéra)

NeoKlasik orchestr, dir. Václav Dlask