Ostrava: Filoktétés

Národní divadlo moravskoslezské uvádí ve světové premiéře operu Jana Klusáka na text Sofoklovy tragédie.
Orientace ředitele divadla a režiséra inscenace Jiřího Nekvasila na současnou operu je trvalá a projevuje se v různých formách během celé jeho kariéry. V Ostravě byly zatím realizovány dva ročníky festivalu New Opera Days Ostrava (ve spolupráci NDM a Ostravského centra nové hudby). Nová opera Jana Klusáka Filoktétés je mimořádnou událostí aktuální sezóny. Hudební nastudování má v rukou současný šéfdirigent Janáčkovy opery v Brně Marko Ivanović.
Jan Klusák: Filoktétés 14. 5., 16. 5., 21. 5. 2015 Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Antonína Dvořáka
Hudební nastudování: Marko Ivanović Režie: Jiří Nekvasil Scéna: Daniel Dvořák Kostýmy: Simona Rybáková Sbormistr: Jurij Galatenko Dramaturgie: Daniel Jäger
Filoktétés: Jakub Tolaš Odysseus: Jorge Garza Neoptolemus: Jana Hrochová Heracles: Martin Gurbaľ
Foto Martin Popelář