Ondřej Moťka: Koncert pro trubku a orchestr (světová premiéra)

7. dubna 2022, 19:00, Reduta, Olomouc

Světová premiéra se světovým trumpetistou

Ondřej Moťka: Koncert pro trubku a orchestr (světová premiéra)

Gábor Tarkövi – trubka, Moravská filharmonie Olomouc, dir. Christian Knüsel