Ondřej Kyas: Exsultet pro sbor, historické nástroje, smyčce a bicí (světová premiéra)

24. října 2023, 19:00, Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, Brno

Ondřej Kyas: Exsultet pro sbor, historické nástroje, smyčce a bicí (světová premiéra)

Ensemble Versus a hráči na historické nástroje (sbormistři Vladimír Maňas a Patrik Buchta), Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek, dir. Gabriela Tardonová