Mnichov: Psalmus 114 (Martin Smolka)

Sbor a orchestr Bavorského rozhlasu uvedly 17. července skladbu Psalmus 114 českého skladatele Martina Smolky. Koncert byl posledním z cyklu nazvaného Paradisi gloria, během kterého v podání těchto těles zazněla v jedinečném prostoru moderního mnichovského svatostánku Herz-Jesu-Kirche především novější a soudobá díla s duchovní tematikou. Smolka ve své bezmála půlhodinové pětidílné kompozici z roku 2009 pro šestnáctihlasý smíšený sbor a malý symfonický orchestr zhudebnil latinský text Žalmu 114, který neobvykle hravým jazykem popisuje zázraky doprovázející odchod Izraelitů z egyptského zajetí. Na koncertě dále zazněly Tři malé liturgie božské přítomnosti od Oliviera Messiaena a skladba pro smyčcový orchestr Into the Heart of Light, jejímž autorem je stále žijící finský skladatel Einojuhani Rautavaara.
Martin Smolka: Psalmus 114
17. července 2015, Mnichov – Herz-Jesu-Kirche
Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunk Orchester, dir. Peter Dijkstra