Minulost v dnešku. Nové skladby mladých autorů inspirované starou hudbou

3. října 2018, barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí, Praha

Minulost v dnešku. Nové skladby mladých autorů inspirované starou hudbou

Společný projekt Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Hudební akademie müzických umění v Praze a HERA Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe

Bruno Cunha: Amour and sieben capeças (světová premiéra)

Jan Dobiáš: Hrom – dokonalá mysl (světová premiéra)

Kateřina Horká: Immundus valeat mundus (světová premiéra)

Patrik Kako: .o salutaris Hostia.. (světová premiéra)

Roman Zabelov: Chorál (světová premiéra)

Irena Troupová – soprán, Daniela Čermáková – alt, Roman Zabelov – akordeon, FAMA Quartet