Michaela Pálka Plachká & Tomáš Pálka: Šelesty, Epizody (světová premiéra)

21. září 2020, NoD, Praha

let-it-flow

Michaela Pálka Plachká & Tomáš Pálka: Šelesty, Epizody (světová premiéra)

Michaela Pálka Plachká, Tomáš Pálka – perkuse