Martin Smolka: lay, wail, purr, whirr, smooth, whoop, soothe (and this also is vanity) – světová premiéra

V rámci mezinárodního festivalu soudobé hudby Acht Brücken. Musik für Köln (Osm mostů. Hudba pro Kolín nad Rýnem), jehož šestý ročník se konal v období od 30. dubna do 10. května, byla ve světové premiéře uvedena nová skladba Martina Smolky lay, wail, purr, whirr, smooth, whoop, soothe  (and this also is vanity). Kompozice pro housle a klavír zazněla v podání Carolin Widmann a Nicolase Hodgese 9. května na koncertě v budově Západoněmeckého rozhlasu společně s hudbou Galiny Ustwolskaja, na jejíž dílo byl letos festival zaměřen.

Název Smolkovy skladby je tvořený sedmi anglickými slovesy, které podle autora jednoduše vyjadřují, co se ve skladbě odehrává: „Tiché akordy klavíru se kladou jeden za druhý, pak housle kvílejí, pak klavír pomocí kejklů s pedálem vrní jako kočka…” Druhá část názvu pak odkazuje na iteraci ze starozákonní knihy Kazatel “i toto je marnost”, která v tvář hlavnímu festivalovému tématu “Hudba a víra” naznačuje, že za marnost lze považovat vše, včetně kompozice samotné. Záznam koncertu se bude 2. června vysílat na stanici Západoněmeckého rozhlasu WDR 3.

 

9. května 2016, Funkhaus Wallrafplatz, Kolín nad Rýnem, Německo

Martin Smolka: lay, wail, purr, whirr, smooth, whoop, soothe (and this also is vanity) – světová premiéra

Carolin Widmann – housle, Nicolas Hodges – klavír