Martin Hybler: Pohled do starobyla (světová premiéra)

26. září 2020, 11:30, u rodného domu Josefa Pekaře, Malý Rohozec

Oslava 150. výročí narození prof. Josefa Pekaře

Martin Hybler: Pohled do starobyla, op. 49 pro žesťové kvinteto (světová premiéra)

Absolute Brass Quintet