Lukáš Hurník: Sturm und Drang (premiéra)

Na Hudebním festivalu Znojmo zazněla ve světové premiéře skladba Lukáše Hurníka Sturm und Drang pro klasicistní klarinet a orchestr dobových nástrojů, která byla vytvořena přímo na objednávku festivalu. Koncert, který se konal 11. července v Louckém klášteře, byl nazván Pocta českým symfonikům a kromě Hurníkovy skladby na něm zazněla díla Jiřího Antonína Bendy, Františka Kramáře a Pavla Vranického. Název Hurníkovy kompozice Sturm und Drang přitom přímo odkazuje na předromantické literární hnutí v období 2. poloviny 18. století, kdy všichni tito autoři tvořili. Dle slov Jiřího Ludvíka, prezidenta festivalu, skladba představovala neotřelý pokus spojit poučenou interpretaci s cítěním moderního skladatele. Partu sólového klarinetu se ujala Ludmila Peterková, kterou doprovázel Czech Baroque Ensemble pod vedením Romana Válka.

Lukáš Hurník: Sturm und Drang pro klasicistní klarinet a orchestr dobových nástrojů
Hudební festival Znojmo
11. července 2015, Loucký klášter
Ludmila Peterková, Czech Baroque Ensemble, Roman Válek