Jiří Hlaváč: Ebenová suita (světová premiéra)

V Sukově síni Rudolfina zazněla 16. března na koncertě pořádaném Českým spolkem pro komorní hudbu světová premiéra kompozice Ebenová suita skladatele a klarinetisty Jiřího Hlaváče (*1948). Přednesl ji Five Star Clarinet Quartet, soubor tvořený právě Hlaváčem, který zde plní i roli dramaturga, a jeho třemi bývalými žáky, úspěšnými klarinetisty Vlastimilem Marešem, Irvinem Venyšem a Janem Machem.

Ebenová suita, jejíž název, připomínající Ebenový koncert (1945) Igora Stravinského, odkazuje na ebenové dřevo, tradiční materiál při výrobě klarinetu, vznikala během roku 2015 s výjimkou třetí části Air, která má svůj původ v autorově stejnojmenné skladbě pro klarinet a klavír z roku 2013. Každá ze čtyř vět skladby je zároveň myšlena jako pocta čtyřem velkým českým osobnostem klarinetu (Milan Kostohryz, Ferdinand Havlík, Vladimír Říha, Karel Krautgartner) a hudební reminiscence v jednotlivých částech upomínají na osobité rysy jejich hudebního projevu. Premiéře, která koncert uzavírala, předcházela Clarinettiana op. 35 Ondřeje Kukala; v první půlce koncertu zazněla v úpravách pro čtyři klarinety hudba starších období (J. S. Bach, T. Albinoni, W. A. Mozart).

 

16. března 2016, Sukova síň, Rudolfinum

Jiří Hlaváč: Ebenová suita (světová premiéra)

Five Star Clarinet Quartet