Jiří Gemrot: No Promises (světová premiéra)

5. července 2020, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl

Smetanova Litomyšl

Jiří Gemrot: No Promises. Cyklus pro smíšený sbor (světová premiéra)

Martinů Voices, dir. Lukáš Vasilek