Jaroslav Pelikán: Dechový kvintet č. 2 „Concerto da camera“ (světová premiéra)

25. září 2023, 19:30, Barokní refektář Profesního domu MFF UK, Praha

PKF — Prague Philharmonia: Komorní cyklus K

Jaroslav Pelikán: Dechový kvintet č. 2 „Concerto da camera“ (světová premiéra)

Belfiato Quintet (Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Jan Hudeček – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh)