Jaroslav Pelikán: Confessione kantáta na text sv. Augustina (světová premiéra)

Druhý z deseti koncertů letošního dvanáctého ročníku festivalu Za poklady Broumovska (1.7. – 2.9.) byl věnován skladbám z hudebního archívu břevnovsko-broumovského kláštera. Přednesl je soubor Musica Braunensis, který byl za účelem realizace těchto často neznámých či zapomenutých děl přímo založen.

Koncert se konal 8. června v kostele sv. Michaela ve Vernéřovicích, malé obci ležící na hranici s Polskem; i přesto jej navštívilo více než 300 diváků. Ti si poslechli duchovní skladby W. A. Mozarta i méně známých autorů P. I. Friedricha (1719 – 1788) a V. Fechnera (1725 – 1801). Večer zakončila světová premiéra Confessione kantáty na text sv. Augustina skladatele a flétnisty Jaroslava Pelikána (*1970). Provedl ji pěvecký kvartet Stanislava Mihalcová (soprán), Jaroslava Balážová (alt), Jakub Kos (tenor) a Jakub Hrubý (bas) a Musica Braunensis ve složení Milan Al-Ashnab, Pavla Franců (housle), Karel Untermüller (viola), Lukáš Polák (violoncello) a sám autor na flétnu. Dirigoval Zdeněk Klauda.

 

8. července 2017, kostel sv. Michaela, Vernéřovice

Za poklady Broumovska

Jaroslav Pelikán: Confessione kantáta na text sv. Augustina pro sólový kvartet a komorní soubor (světová premiéra)

Musica Braunensis, dir. Zdeněk Klauda