Jan Ryant Dřízal: Praga Arcana (světová premiéra)

21. a 22. září 2022, 19:30, Smetanova síň, Obecní dům, Praha

Jan Ryant Dřízal: Praga Arcana (světová premiéra)

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Tomáš Brauner