Jan Ryant Dřízal: Lekce Váchal (světová premiéra)

Orchestr BERG uvedl ve světové premiéře novou skladbu jednoho z nejúspěšnějších českých skladatelů mladé generace Jana Ryanta Dřízala. Lekce Váchal pro kontratenor a orchestr zazněla 25. září na koncertě v sále dejvické Masarykovy koleje.

Název odkazuje na dva hlavní inspirační zdroje kompozice: surrealistický film Jana Švankmajera Lekce Faust (1993) a knihu Josefa Váchala In memoriam Marie Váchalové (1923), ve které se autor vyrovnává se smrtí své ženy. „Mým cílem bylo hudebními prostředky zachytit těkavou atmosféru přechodu duše do ‘jiné’ (nad)reality v podobě magického rituálu,” uvedl Dřízal. „Skladba tak může být vnímána jako modlitba, hudební mysterium, anebo komorní requiem.” Sólového pěveckého a rovněž cimbálového partu se ujal vynikající český kontratenorista Jan Mikušek, dirigoval šéfdirigent BERGu Peter Vrábel. Na programu dále byly Little Smile rakouského skladatele Wolfganga Mittererea (v české premiéře) a slavné Three Places in New England Charlese Ivese.

 

25. září 2017, Masarykova kolej, Praha

Jan Ryant Dřízal: Lekce Váchal (světová premiéra)

Jan Mikušek – kontratenor, orchestr BERG, dir. Peter Vrábel