Ivan Kurz: Kolik andělů se vejde na špičku jehly (světová premiéra)

7. září 2018, Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín

Svatováclavský hudební festival

Ivan Kurz: Kolik andělů se vejde na špičku jehly (světová premiéra)

Kühnův dětský sbor, Kateřina Englichová – harfa