Hanuš Bartoň, Jaroslav Šťastný, Miroslav Pudlák: nové skladby pro flétnu a elektroniku

22. června 2024, 16:00, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

Forfest

Hanuš Bartoň: Podoby noci pro flétnu a zvukovou stopu (světová premiéra)

Jaroslav Šťastný: Goelan pro flétnu a pás (světová premiéra)

Miroslav Pudlák: Paradise lost pro flétnu a elektroniku (světová premiéra)

Lenka Kozderková – flétna