Filharmonie Bohuslava Martinů: nové skladby studentů HAMU

8. listopadu 2019, Sál Martinů, HAMU, Praha

Orchestrální koncert katedry skladby

Juhani Vesikkala Wittmacher: Versa est (světová premiéra)

Tomáš Borl: Koncert pro trombon a orchestr (světová premiéra)

Vratislav Zochr: Koncert pro cimbál a orchestr (světová premiéra)

Pavel Šabacký: Piece for orchestra (světová premiéra)

Barbora Kolafová – trombon, Daniel Skála – cimbál, Filharmonie Bohuslava Martinů, dir. Petr Louženský