Festival Třídení. Jan Klusák: Filoktétovy samomluvy (premiéra)

Na přelomu listopadu a prosince v Praze proběhl hudební festival Třídení, který je pořádán Ateliérem 90 – sdružením skladatelů, interpretů a muzikologů zabývajících se soudobou hudební tvorbou. Na prvním z jeho koncertů, který se konal 30. listopadu v kapli sv. Vavřince, zazněla premiéra 7. smyčcového kvartetu nazvaného Filoktétovy samomluvy skladatele Jana Klusáka (*1934) v podání kvarteta fama Q.

Název skladby odkazuje na mýtického hrdinu Filoktéta, který, než se stal hrdinou Trojské války, podle pověsti strávil po uštkutí hadem devět osamocených let na ostrově Lémnos. V představách autora Filoktétés „medituje ve své jeskyni na Lémnu. Občas brnká na vyschlou blánu v opuštěném želvím krunýři…” Není to poprvé, co se Klusák tímto řeckým hrdinou nechal inspirovat; jeho opera Filoktétés měla premiéru v Národním divadle moravskoslezském v květnu tohoto roku. V průběhu večera rovněž zazněla česká premiéra skladby Tabularium Zbyňka Matějů (*1958). Dílo pro basklarinet vzniklo v roce 2013 pro amerického klarinetistu George Stoffana; v Čechách je nyní poprvé uvedl Hanuš Axmann. Na programu byly dále kompozice dalších soudobých českých skladatelů (Věra Čermáková, Lukáš Matoušek, Roman Z. Novák, Alois Piňos), slovenského skladatele Romana Bergera a klasika hudby 20. století Luciana Beria.

 

30. listopadu 2015, kostel sv. Vavřince, Praha

Třídení

Jan Klusák: Filoktétovy samomluvy (2015) – premiéra

Zbyněk Matějů: Tabularium (2013) – česká premiéra