Emil Viklický: Úvahy o svobodě (světová premiéra)

24. června 2022, 20:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl

Smetanova Litomyšl: Jazzová jízda v jízdárně

Emil Viklický: Úvahy o svobodě. Jazzový melodram, v jehož libretu jsou užity texty a myšlenky Václava Havla (mj. Moc bezmocných, Audience, O svobodě) a z knihy amerického historika Timothyho Snydera Tyranie: 20 lekcí z 20. století (světová premiéra)

Jaromír Meduna, Tomáš Pavelka – umělecký přednes, Emil Viklický – klavír, Jazz Dock Orchestra