Dny soudobé hudby: nové skladby Iva Bláhy, Simonne Draper, Pavla Trojana a Martina Kux-Krále

14. listopadu 2023, 19:00, kostel sv. Klimenta, Praha

Dny soudobé hudby

Ivo Bláha: Divertimento pro harfu (světová premiéra)
Hedvika Mousa Bacha – harfa

Simonne Draper: Espanola pro housle a harfu (světová premiéra této verze)
Beautiful Strings (Monika Urbanová – housle, Hedvika Mousa Bacha – harfa)

Pavel Trojan: Sonáta pro akordeon (světová premiéra)
Ladislav Horák – akordeon

Martin Kux-Král: Fiore pro smíšený sbor (světová premiéra)
Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr