Daniel Skála: Vrstvení (světová premiéra)

Jihočeská filharmonie představila novinku skladatele a špičkového cimbálisty Daniela Skály (*1981). Skladbu nazvanou Vrstvení orchestr provedl 21. a 22. února v českobudějovickém kostele sv. Anny pod vedením Marka Prášila.

„Název skladby odkazuje na hlavní skladebný princip v ní použitý, ” uvedl Skála. „Namísto melodií a harmonií jen vrstvy a souzvuky, linie a clustery, pohyb a klid. Tato kompozice je natolik jednoduchá, nakolik jsem se dokázal oprostit od okázalosti, vlastních uvyklostí a snahy něco sdělovat…” Na programu dále zazněly Koncert pro violoncello a orchestr d moll Édouarda Lala v podání Jiřího Bárty, Adagio pro smyčce Guillauma Lekeu a Symfonieta La Jolla Bohuslava Martinů.

 

21. a 22. února 2018, kostel sv. Anny, České Budějovice

Daniel Skála: Vrstvení (světová premiéra)

Jihočeská filharmonie, dir. Marek Prášil