Cena ministerstva kultury pro Ivanu Loudovou

Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby pro rok 2014 obdržela skladatelka Ivana Loudová. Ministr Daniel Herman ocenil její kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace. Loudová, která je mezinárodně uznávanou skladatelkou, od roku 1992 rovněž vyučuje kompozici na pražské AMU.

Slavnostní udílení Cen ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, společně se Státní cenou za literaturu a Státní cenou za překladatelské dílo proběhlo 26. října v Anežskem klášteře a bylo vysíláno v přímém přenosu na ČT art. Při předávání ceny pro Loudovou se moderátoři dotkli problému stereotypních představ o kompozici jakožto výlučně mužském oboru, na což skladatelka reagovala stručným osvětlením historické pozice ženy-skladatelky v Československu, zmínila velký počet současných talentovaných skladatelek a studentek kompozice a dodala: „Neřekla bych, že dívky skladatelství nezajímalo, ale neměly k tomu příležitost, protože tuto doménu si drželi pánové jenom pro sebe – a ono to je někdy i dodnes.” Záznam celého večera můžete vidět zde: https://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1608245-ministerstvo-kultury-udeluje-ceny-jednu-z-nich-treba-pavlu-srutovi .

Paní profesorce tímto srdečně blahopřejeme.

 

26. října 2015, Anežský klášter, Praha

Ceny ministerstva kultury 2015