Brno Contemporary Orchestra: premiéry skladeb Petra Bakly, Luboše Mrkvičky a Mariána Lejavy

31. ledna v brněnském Besedním domě představil Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou svého uměleckého ředitele Pavla Šnajdra první ze dvou koncertů, jimiž chce připomenout a oslavit výročí sto let od založení Československa. Nazván byl FROM CZECHOSLOVAKIA a uvedeny na něm byly nové skladby Petra Bakly, Luboše Mrkvičky a Mariána Lejavy. Na druhém koncertě pojmenovaném FOR CZECHOSLOVAKIA 20. března naopak zazní kompozice zahraničních autorů napsané pro soubor, potažmo pro nás, Čechy a Slováky.

Koncert zahájila Baklova Elsewhere zabývající se dvojznačností naznačenou v anglickém názvu, který může znamenat “někde”, ale i “někam”, a stavící tak svůj hudební efekt na velmi pozvolně měnící se barvě a stupňujícím se napětí. Následovala část C z Mrkvičkova rozsáhlého a otevřeného cyklu For Large Ensemble, vyznačující se naopak dramatičností, dravostí a až pochodovými žesti. Na závěr zaznělo Vertigo, virtuózní koncert pro housle a orchestr slovenského autora Mariána Lejavy napsaný pro vynikajícího Milana Paľu. Večer se dočkal jak nadšených ohlasů, tak povzdechů nad slabou účastí a křehkou pozicí soudobé hudby u nás.

 

31. ledna 2018, Besední dům, Brno

FROM CZECHOSLOVAKIA

Petr Bakla: Elsewhere (světová premiéra)

Luboš Mrkvička: For Large Ensemble – část C (světová premiéra)

Marián Lejava: Vertigo (světová premiéra)

Brno Contemporary Orchestra, dir. Pavel Šnajdr