Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi

Světová premiéra nové kritické edice scénického oratoria.

Filharmonie Brno chystá symbolicky k zakončení Roku české hudby 2014 a v roce 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů provedení celovečerního oratoria Epos o Gilgamešovi. Dílo z roku 1955, které je svým způsobem mimořádné v celé světové literatuře, zazní v u nás zřídka uváděné originální anglické verzi (s českými titulky). Martinů je vytvořil ve svém vrcholném exilovém období. Sáhl po nejstarší dochované slovesné památce lidstva a při kompozici svého díla použil anglický překlad z asyrštiny, který roku 1930 dokončil britský archeolog Reginald Campbell Thompson. Martinů byl eposem z počátku babylonských dějin zaujat natolik, že vlastní práci na oratoriu započal teprve po několi­kaletém pronikání do jeho filozofické podstaty. Jeho zpracování slovesné předlohy je vskutku jedinečné, moderní a monumentální. Punc výjimečnosti dodá brněnskému provedení fakt, že půjde o světovou premiéru kritické edice díla, kterou pořizuje Institut Bohuslava Martinů ve spolupráci s nakladatelstvím Universal Edition. K provedení se připravují prvotřídní interpreti – brněnští filharmonikové pod taktovkou svého šéfdirigenta Aleksandara Markoviče si přizvali Český filharmonický sbor Brno, ze sólistů mj. světově proslulého basbarytonistu Adama Plachetku či slovenskou sopranistku Adrianu Kohútkovou, vypravěčské role se zhostí excelentní americký herec se skvělým citem pro hudbu Brian Caspe, působící v Praze.
Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi (světová premiéra kritického vydání díla v původním anglickém znění s českými titulky). 11. a 12. 12. 2014, Janáčkovo divadlo, Brno.
Brian Caspe – vypravěč Adriana Kohútková – soprán Martin Šrejma – tenor Jiří Hájek – baryton Adam Plachetka – basbaryton Radim Vizváry – režie Lukáš Šimon – mim Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala Filharmonie Brno Aleksandar Marković – dirigent
Foto Jan Cága