Přednáška a koncert v Hudební 3

Zveme vás tento týden do Hudební 3 na koncert a přednášku slovenské nezávislé kultury v podání Júlia Fujaka a Mikoláše Chadimy. Ve středu 11. 9. a ve čtvrtek 12. 9. v 19:30 v Besední ulici. Vstup zdarma.

Martin Smolka v naší databázi

Zakoupili jsme 32 partitur Martina Smolky vydaných nakladatelstvím Breitkopf & Härtel. Přijdťe se do Knihovny HIS potěšit i bádat v díle Martina Smolky, které tímto čítá přes 40 skladeb, včetně četných audioukázek.