Máte zájem o některé z našich titulů? Stačí nám napsat!

Sledujte nás na Bandcampu!  

Vít Zouhar

Portrét skladatele Víta Zouhara. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1966) Český skladatel a muzikolog, přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval kompozici na JAMU a Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz a hudební vědu na Masarykově univerzitě. Napsal šest oper a na šedesát instrumentálních skladeb včetně kompozic orchestrálních a komorních, dále ...

Ivo Medek

Profil skladatele Ivo Medka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1956) Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aloise Piňose. Na téže škole pedagogicky působí od roku 1999. V současnosti je profesorem kompozice a teorie kompozice, v letech 2002 až 2008 byl děkanem Hudební fakulty ...

Petr Kotík

Profil skladatele Petra Kotíka Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1942) Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík studoval v Praze a ve Vídni. Ještě na Pražské konzervatoři založil ansámbl pro novou hudbu Musica viva pragensis, s níž působil v letech 1961–64, a po návratu ze studií na vídeňské akademii pak QUaX Ensemble (1969–69). ...

Ivana Loudová

Profil skladatelky Ivany Loudové. Listen to an excerpt on Bancamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1941) Ivana Loudová absolvovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče, na Hudební fakultě AMU u Emila Hlobila a v umělecké aspirantuře na HAMU opět u M. Kabeláče. V roce 1971 obdržela stipendium francouzské vlády a studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně ...

Michal Rataj

Portrét skladatele Michala Rataje. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1975) Skladatel, producent a pedagog Michal Rataj vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě UK (1999) a skladbu na hudební fakultě amU (2003) u ivana Kurze a milana Slavického. Během studií absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii a v Německu. Své doktorské studium ...

Jiří Kadeřábek

Portrét skladatele Jiřího Kadeřábka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Jiří Kadeřábek se narodil ve Zlíně do umělecky založené rodiny a velký vliv na něj zpočátku měla také silná a živá folklorní tradice tohoto regionu. Hrál, zpíval a později skládal jazzovou, rockovou a populární hudbu a věnoval se též literární, ...
No posts found.
No posts found.