Skladatelé

Málek Jan

18.5.1938—

Životopisná data

Skladatel a hudební režisér Jan Málek je absolventem Státní konzervatoře v Praze, kde studoval od r. 1956 na oddělení lidových nástrojů u folkloristy Alberta Peka (se specializací na bicí u Emila Špačka) a v letech 1958-1961 skladbu v kompoziční třídě Miloslava Kabeláče. Od roku 1963 působil v Čs.rozhlase v Plzni nejprve jako hudební režisér, v letech 1965 - 76 pak jako dramaturg Plzeňského rozhlasového orchestru a koncem 60.let i jako lektor a dramaturg tamní elektroakustické laboratoře. Od jara 1976 je Jan Málek hudebním režisérem Československého (nyní Českého) rozhlasu v Praze. Po období experimentů na poli tzv. Nové hudby (7 studií pro dechové a bicí nástroje, I.smyčcový kvartet \"Hallgató és táncnóta\", Horror Alenae, Tři stadia pro orchestr a dva stereofonní magnetofony) se u Jana Málka stále zřetelněji vyhraňují dva hlavní zájmy: stará hudba a folklór. Zpočátku se jim intenzivně věnoval především jako upravovatel, realizátor, interpret i dirigent při práci s vyspělými amatérskými soubory nebo při natáčení rozhlasových snímků. Z obou těchto inspiračních zdrojů však zhruba od počátku 70.let stále častěji vznikají i Málkovy vlastní osobité kompozice. Konfrontace historické či folklórní předlohy se soudobými skladebnými technikami, nebo analýza nápěvu a opětovné složení jeho prvků do nového výsledného tvaru brzy patří k Málkovým typickým tvůrčím postupům. Např. jeho I. symfonie (Sinfonia su una cantilena ) je vystavěna výhradně z melodického a rytmického materiálu moravské lidové balady v brilantně pojatých kontrastních plochách. Zajímavý dialog s lidovou písní vede Jan Málek v sedmidílném cyklu Túžení pro ženský sbor a sólové housle. V této souvislosti nelze opomenout Málkův originální (možná vůbec první toho druhu) Koncert pro dudy, smyčce a bicí, využívající 3 nástroje v různém (i upraveném ) ladění, ani jeho mistrovsky stylizované variace pro 5 violoncel „Quando io sarchiva´l lino\", prozrazující až v samém závěru téma chodské lidové písně. Italská renesance mu byla inspirací k monumentální Poctě kladivu Michelangelovu, napsané k 500. výročí umělcova narození pro symbolické obsazení 5 trubek, 5 trombonů, 5 tympánů, 5 tamtamů a pětihlasý mužský sbor, jež byla příznivě hodnocena na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO 1975. Patří sem i Šest sonetů z Dantova \"Nového života\" nebo koncertní arie „Amore e´l cor gentil\" na verše z téže básníkovy knihy. Na staročeskou milostnou poezie napsal Málek půvabná Svítáníčka. Odrazem historické hudby je do jisté míry i Divertimento č.1 pro smyčce \"Paví pero\", jímž prochází quasirenesanční pavana. Prozatím nejzávažnějším dílem z tohoto inspiračního okruhu je však rozsáhlé Requiem super l´homme armé, komponované na známý středověký nápěv, a věnované „mrtvým všech válek právě končícího tisíciletí a smutnému výročí začátku II. světové...\" , jehož premiéra (11. 4. 2000) vzbudila u posluchačů značný ohlas.

Dílo

Orchestrální a koncertantní skladby

7 studií pro dechové a bicí nástroje (1964), ČRo Plzeň 10\'
Concerto grosso pro symfonický orchestr (1970), ČRo Plzeň 13\'
Koncert pro dudy, smyčce, tympány a bicí (1976), ČHF, r ČRo 14\'
Divertimento č. 1 pro smyčce \"Paví pero\" (1979), ČHF 12\'
Symfonie č. 1 \"Sinfonia su una cantilena\" (1981) o PA 26\'
Koncert pro klavír a komorní orchestr \"2 grafické znaky\" (1982), ČHF 20\'
Symfonie č. 2 (1987), ČHF 33\'
Symfonie č. 3 in B /Sinfonia III. per B/ (2002)
Ad astra /ke 100.výročí M. Kabeláče na téma z jeho IV.symfonie/ (2006) 7´

Komorní skladby

Smyčcový kvartet č. 1 \"Hallgató és táncnóta\" (1966) 5\'
Sonáta pro housle a klavír \"Per la giovinezza\" (1975) CHF 14\'
Smyčcový kvartet č. 2 (1976) ČHF, o PA 14\'
Sette canzoni galanti pro 2 violoncella (1979), ČHF 16\'
O Rosa Bella, glosy k chansonu Johna Dunstabla pro 2 violy (1980) 7\'
Cyklus \"Roční doby\" pro dechové kvinteto:
Dechový kvintet č. 1 \"Jarní\" (1980), ČHF 12\'
Dechový kvintet č. 2 \"Letní\" (1982), ČHF 11\'
Dechový kvintet č. 3 \"Podzimní\" (1984), ČHF 15\'
Dechový kvintet č. 4 \"Zimní\" (1998), 12\'
Noční rozhovor pro 2 housle (1985) 7\'
Variace pro violu a cembalo (1987), ČHF 9\'
Fiammette scure. Trio pro violu, violoncello a kontrabas (1989) 10\'
Quando io sarchiava\'l lino... (Variace a Téma pro 5 violončel) (1995) 9\'
Zimní slunovrat - pro flétnu, klarinet a klavír (1996) 9\'
Pastorale e Danza sopra G-A-B...etc. - pro hoboj sólo a smyčcový kvintet (1996) 6\'
Terrier suite pro hoboj, violoncello a klavír (2000) 12\'
Pardon, Maestro (Divertimento No 3 na tři basetové rohy do F) (2001) 6\'
Konifery - sedm preludií pro čtyřruční klavír (2005)
III.smyčcový kvartet „Galerie JK\" (2007) 18´

Vokální skladby a vokálně instrumentální skladby

Kvítí milodějné (pro různá obsazení), sešit I - IV (1960-84), sešit II. ČRo Praha
Cantus potatorum pro mužský sbor, žestě a tympány (1967), CRo Praha, CRo Plzeň 7\'
Ex libro psalmorum (na latinský text 144. žalmu) pro sólový alt, flétnu a harfu (1967) 6\' - 7\'
Svítáníčka, na texty staročeské milostné poezie pro ženský sbor, sólový baryton, 3 zobcové flétny, violu a bicí nástroje (1972), PA 10\'
Sei sonetti della \"Vita nuova\" di Dante (Šest sonetů z Dantova \"Nového života\") pro čtyřhlasý smíšený sbor a recitátora ad lib. (1974), ČR Praha 27\' (35\')
Omaggio a Divino Martello di Michelagniolo (Pocta kladivu Michelangelovu) pro 5-hlasý mužský sbor, 5 trubek, 5 pozounů, 5 tympánů a 5 tamtamů (1975), ČR Praha 18\'
Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera Rustica de Jitrnicis. Miniopera na slova Karla Miloty pro dětská sóla a sbor, recitátora a malý instrumentální soubor (1978), ČHF 19\'
Ukolébavky pro dospělé lidi na text K. Miloty pro dětský sbor, flétnu a klavír (1979) ČHF 17\'
Zrození slova, 3 mužské sbory na slova makedonských básníků 20. století (1979), ČHF 8\'
Mocnější než smrt . . . Komorní kantáta pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír na verše z Písně písní v překladu St. Segerta a J. Seiferta (1980) 10\'
Zbojnické pro 2 mužské sbory a 2 trubky na slova lidové poezie (1980), PA 7\'
Zmařená kantáta aneb Vivat musica na text Karla Mi­loty pro dětský sbor, recitaci a 3 nástroje (1981), CHF 15\'
Hlas noci, 3 smíšené sbory na verše českých básníků (1983), CHF 8\'
Túžení, 7 rozhovorů pro soprány, alty a sólové housle na slova i nápěvy moravských lidových písní (1984),ČHF 20\'
Vyletěltě sokol. Balada pro baryton, flétnu, hoboj, violoncello a klavír na slova a nápěvy lidových písní (1985), ČHF 12\'
Červená Karkulka, pro sólový bas, dětský sbor a malý instrumentální soubor na verše F. Hrubína (1986), r CRo Praha
Motetus 1991 (na latinské klasické texty) pro smíšený sbor a Kyvadlo času (1 hráč na bicí) (1991) 4\'
Z knihy Izajášovy - pro sóla, sbor a instrumentální soubor (1992) 13\'
Amor vincit omnia (na latinské texty) pro čtyři dívčí (nebo ženské) hlasy (nebo sbor) a flétnu (1994) 11\'
Missa Brevissima Bechiniensis - pro smíšený sbor, baritonové sólo ad lib. a varhany (1994) 11\'
Trojzvuk - 3 malé meditace pro smíšený sbor na básně Hanuše Bonna (1995) 4\'
Z českých erbů - 5 meditací na česká erbovní hesla pro smíšený sbor (1999) 11\'
Requiem super L\'homme armé - pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor a orchestr (k 60 výr. Druhé světové války) (1998) 43\'
Cantica Davidis - 3 fragmenty z Knihy žalmů pro 2 tříhlasé sbory (2003) 8\'
Amore e\'l cor gentil, koncertní árie na Danteho slova pro baryton a orchestr (2005)

Instruktivní skladby

Miniherbář. 10 skladbiček pro 1 - 3 zobcové flétny, kytaru a bicí nástroje (1975), SU 16\'
Elektroakustické skladby
Invence č.1 „Horror Alenae\" (1969) 9´
Invence č.3 „Dudácká\" (1974) 4´
Koláž č. 3 „Pastorale Interrotta\" (1994) 10´
Tři stadia (Deprese - Imprese - Exprese) pro symfonický orchestr a 2 stereofonní magnetofony (1972) 16\'

 

 

Inzerce