Skladatelé

Mácha Otmar

2.10.1922—14.12.2006

Životopisná data

Po maturitě v Ostravě (1941) studoval skladbu nejprve u Františka Míti Hradila (1941-42), poté na Pražské konzervatoři (1943-45) a na její mistrovské škole (1945-48) u Jaroslava Řídkého. Pracoval jako hudební režisér Československého rozhlasu v Praze (1945-55) a jako ústřední dramaturg hudebního vysílání Československého rozhlasu (1956-62). Dále se věnoval pouze skladbě. Skladatelsky vyrostl z moravské a slezské nápěvnosti, dovedl spojit lidovou prostotu s vyspělou orchestrální a sborovou technikou. Jeho hudba většinou neopouští tradiční tonální vazby, je často emocionálně vypjatá a posluchačsky vděčná. Od počátku se jí s oblibou ujímali vynikající umělci. Marta Krásová poprvé provedla Písně mužů na Kiplingovy verše, Jan Soumar přednesl asi tisíckrát písňový cyklus pro děti Mateřídouška, Smetanovo kvarteto ještě s primáriem Václavem Neumannem uvedlo 1. smyčcový kvartet, orchestrální skladby byly pravidelně uváděny orchestrem České filharmonie, Máchova hudba zněla v pražském Národním divadle a často se objevovala v programech Pražského jara. Ze skladatelů byl Máchovi blízký Jiří Jaroch a zejména Jan Rychlík, pod dojmem jehož hudby a předčasné smrti vznikla vynikající skladba Variace na téma a smrt Jana Rychlíka. Máchovo dílo vyniká obdivuhodnou hudební a myšlenkovou jednotou. V roce 1986 napsal fantazii pro hoboj a smyčce Eiréné. Tato řecká bohyně míru prostřednictvím Máchovy hudby přesvědčivě zpívá "svoji úzkost i svoji naději", což je rovněž blízké námětu kompozičně velmi zdařilé symfonické básně z roku 1959 Noc a naděje, která měla za inspirační zdroj útrapy Židů v terezínském koncentračním táboře (viz stejnojmenná kniha povídek Arnošta Lustiga). Velkou inspirací byla Máchovi i osobnost a myšlenky Jana Amose Komenského a spisy Vladislava Vančury. Závažná Máchova díla - oratorium Odkaz Jana Amose Komenského, hudba k Vávrovu filmu o Komenském a symfonická suita z ní, tři sopránové árie Testamentum, opera Jezero Ukereve, 2. symfonietta "Ať vzejdou věci nové" a oratorium Stará vlast i Sinfonia Bohemorum patří do tohoto okruhu. Vynikající plody přinesla také Máchova spolupráce s houslistou Josefem Sukem, duem Nora Grumlíková (housle), Jaroslav Kolář (klavír) a souborem Linha Singers. Pro tento vokální soubor vznikly tři skladby, mezi nimi zcela unikátní, dramaticky pojaté Concerto grosso. Rozmanitá, početná a úspěšná byla také Máchova vokální tvorba pro děti, ať šlo o skladby zpívané dospělými interprety (Janinka zpívá), nebo přímo určené k provozování i poslechu dětem (např. Lašské helekačky pro dětský sbor). Na přelomu druhého a třetího tisíciletí byl Otmar Mácha spolu se Sylvií Bodorovou, Lubošem Fišerem a Zdeňkem Lukášem členem volného skladatelského sdružení Quattro. V této periodě kromě monumentálních děl vznikly také úspěšné cykly úprav vánočních písní a symfonická předehra Gambrinus. Velmi početná je Máchova hudba pro televizi (k seriálům Inženýrská odysea, Okres na severu, k televizní inscenaci Čapkovy Matky, asi ke stovce pohádek jako Bílá kočička, Aninka a čert, Pastýřka a kominíček, k pohádkám Karla Čapka Loupežnická, Doktorská, Lesní a jiným. Dále vytvořil hudbu k mnoha filmům a napsal také doprovod ke cvičení mladších žákyň na spartakiádách 1980 a 1985. Z přelomu čtyřicátých a padesátých let od něj pochází též mnoho úprav lidových písní a tanců pro různé soubory, mj. Vojenská, Zahraj mi, muzičko, Čižmičky, Tanec na moravskou notu pro ostravský soubor Nota a jiné. Za svou hudební tvorbu byl Otmar Mácha mnohokrát oceněn, kromě jiného Hlavní cenou televizního festivalu Zlatá Praha (1983, za operu Proměny Prométheovy).

 

 

Dílo

Skladby orchestrální

Předehra pro velký orchestr (1945)
Moravské lidové tance (1948, pro dechový orchestr instrumentoval Karel Mikuláštík, partitura 1. části Sedlácká: archiv Ministerstva národní obrany, Praha)
Symfonie - jednovětá (1948), CRo 23'
Kopaničářské tance (1950)
Slovenská rapsódie (1949-51) 7'
Symfonická intermezza (1958), ČHF 25'
Noc a naděje. Symfonická báseň (1959), SHV, CD CR 12'
Slavnostní pochod pro symfonický orchestr (1962)
Azurová tarantella (1962), ČHF
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka pro orchestr (1964), PA, r PA, CD Arco Diva 2000 13'
Varianty. Malá studie pro symfonický orchestr (1968), PA, r PA
Podzimní pastorale [instrumentace fragmentu IV. symfonie Jaroslava Doubravy] (1972), r PA, CRo
Symfonietta č. 1 (1970-1), PA, r PA 15'
Jubilejní předehra pro smyčce, žesťové a bicí nástroje (1978), ČHF 7'
Symfonietta č. 2 "Ať vzejdou věci nové" (1978-80), PA, o PA 19'
Barokní předehra pro orchestr dechových nástrojů (1982), ČHF 9'
Suita z hudby k filmu "Putování Jana Amose Komenského" (1983) 18'
Gambrinus. Symfonická předehra (1998)  10:00
Sinfonia Bohemorum (2001-03), CD Arco Diva

Skladby koncertantní

Pláč saxofonu (1968) /verze se smyčcovýn orchestrem/
Hommage à Josef Suk, pro housle a smyčcový orchestr (1977)
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (1978), ČHF, r LP PA
Eiréné pro hoboj a smyčce (1986), ČHF, o PA, o SU 11'
Koncert pro housle a orchestr (1989), ČHF, CD Arco Diva 2000
Vánoční concertino pro kytaru a smyčcový orchestr (1995), CD Arco Diva 12'
Variace na středověkou píseň "Čistá panna", pro housle a smyčcový orchestr (1998)
Balada a finále pro violu, klavír a smyčce (2000-1), prem. 7. 11. 2002, Sál Martinů, Palác Lichtenstein , n vyd. Triga

Skladby komorní

Jarní sonáta (Sonáta č. 1) pro housle a klavír (1948), CR, CRo 15'
Sonáta pro fagot a klavír (1963), PA, CD MMC Recording 10'
Pláč saxofonu pro saxofon a klavír (1968) CHF, CD Clarton, CD col Legno
Adagio pro basklarinet a klavír (1968-9) 6'
Adagio pro violoncello a klavír (ze skici Sonáty pro violoncello a klavír z r. 1944, revidováno 1979)
Tři toccaty pro varhany: Smuteční toccata (1963), Svatební toccata (1973), Vánoční toccata (1979), PA 20'
Variace pro flétnu a klavír (1977), ČHF, CD Collegium 2001 10'
Preludium, aria a toccata pro akordeon (1978), ČHF 8'
Smyčcový kvartet č. 2 (1981-82), CHF, r SU 14'
Elegie pro housle a klavír (1982), PA, /též verze se smyčcovým orchestrem/ 9'
Apollón a Marsyas, pro flétnu a housle (1984) 7'
Capriccia pro klavírní trio (1985), CD Arco Diva 14'
Podzimní sonáta (Sonáta č. 2) pro housle a klavír (1987), ČHF, CR, o PA 12'
Rapsódie pro klarinet a klavír (1987), ČHF 8'
Balada pro violu a klavír (1988), ČHF 8'
Hozon dzés fainú. Variace na starořeckou Seikilovu píseň pro housle sólo (1990)
Smyčcový kvartet č. 3 "Zkratky" (1990-91), ČHF
Pražská fantazie pro varhany (1993), PA
Jubilejní hudba pro housle sólo (1994)
Čtyři invence pro akordeon sólo - přepracování skladby pro Linha Singers z r. 1987 (1994)
Hudba krásných srnců pro dechový kvintet (2001)
Finis coronat opus, pro klavírní trio (2002), prem. 18. 12. 2002, Dvořákova síň Rudolfina (prov. Artemiss trio)
Movimento, pro žestě a varhany (2004)
Setkávání pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2004-5), CD "Setkávání - Odcházení", vyd. Triga 2007  14'

Skladby pro sólový zpěv s doprovodem

Mládenecké písničky, na slova Františka Šrámka (1945)
Písně na lidové texty ukrajinské (1947)
Písně mužů, na slova Rudyarda Kiplinga (1947)
Dopisy Karla Buriana (1947)
Lidové balady, pro soprán, tenor a klavír /též verze s orchestrem/ (1949-50), SNKLHU
Zpěv Horňácka. Pásmo lidových písní pro zpěv a klavír (1950), ČHF
Čtyři monology, pro soprán, baryton a orchestr na texty Františka Xavera Šaldy (1965-66), r LP PA
Janinka zpívá. Suita pro soprán a orchestr na verše Stanislava Kinzla (1969), PA , o PA
Malý triptych. Tři písně pro soprán s bubínkem a flétnou na slova Věry Richtrové (1971), ČHF
Oči a ruce. Dramatická píseň pro mezzoroprán, klarinet, violu a klavír na slova Stanislava Kinzla (1975), ČHF
Deset vánočních koled, verze pro vyšší hlas, sopránový nástroj a klavír (1988)
Moravské legendy na texty lidových posvátných zpěvů pro zpěv, flétnu a klavír (1990)
Testament. Tři árie pro soprán, klarinet a smyčcové kvarteto na slova Jana Amose Komenského (1995)

Skladby pro vícehlasý zpěv, sbory, kantáty

Moravské lidové písně pro 3 ženské hlasy a klavír (1950), PA
Odkaz Jana Amose Komenského. Oratorium pro mezzosoprán, smíšený sbor, varhany a orchestr (1952-5), SHV
Lašské helekačky. Cyklus dětských sborů na lidové texty (1971), CHF, SU, CD Amabile
Uxores Caroli. Čtyři skladby pro soubor Linha Singers (1978)
Concerto grosso pro soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton a symfonický orchestr (1980), Cappella Verlag Wiesbaden
Čtyři mužské sbory na básně Vítězslava Nezvala (1980), ČHF
Odedávna. Smíšený sbor na staroegyptský text (1983)
Mateřská znaménka. Čtyři ženské sbory na slova Zuzany Novákové (1985-6)
Rozhraní. Smíšený sbor na slova Stanislava Kinzla (1986-7), ČHF
Invence pro Linha Singers a smyčcový orchestr (1987), ČHF
Deset vánočních koled, verze pro ženský sbor (1988)
Uničovské trojzpěvy, pro dívčí hlasy a klavír na lidové texty z Hané (1989), ČHF
Žalmy č. 14, 2 a 91, pro baryton a varhany (1989)
Hymnus - Cantata piccola (Cedant Arma Togae), na latinské trojverší Jana Amose Komenského pro dětský sbor a orchestr 1988-9), také verze pro libovolný 2-hlasý sbor, varhany a bicí (1990) nebo pro dětský sbor a klavír, CD HAMU (komplet), CD RKM
Pocta Gustavu Mahlerovi, pro smíšený sbor (1998)  3:00
Stará vlast. Oratorium pro soprán,alt a baryton sólo, smíšený sbor a orchestr podle Vladislava Vančury (1987-9), ČHF, CD Arco Diva
Fortuna pro ženský (nebo dětský) sbor (2002)  2:30, n API

Opery

Polapená nevěra. Operní fraška na staročeský anonymní text (1956-7), Dilia 35'
Jezero Ukereve. Opera o 5 obrazech na námět Vladislava Vančury (1960-63), Dilia 90'
Růže pro Johanku. Panychida za statečné, libreto Josef Pávek (1971-4), Dilia 100'
Kolébka pro hříšné panny. Hudební komedie na motivy hry Aloise Jiráska (1976), Dilia 110'
Proměny Prométheovy. Televizní hudební drama, libreto Jiří Kolařík (1981), ČT 46'
Nenávistná láska. Opera na libreto Jiřího Bednáře (1999-2000)  90:00, mat. autor

Skladby pro děti

Pohádky na texty Boženy Němcové, pro soprán a klavír (1949) /s orchestrem/ (1955]
Mateřídouška. Říkadla a písničky pro střední hlas a klavír na texty z časopisu Mateřídouška (1946), Orbis Praha
Moravské ukolébavky. Cyklus písní pro děti. (1955).
Dětské sbory a cappella na slova Jaroslava Seiferta a Františka Halase: Maminčina píseň, Mlýnek, Písničky, Velikonoční, kolébavka (1955)
Klavírní vlastivěda. Deset skladbiček pro klavír ve snadném slohu (1969, PA)
Lašské halekačky. Cyklus dětských sborů na lidové texty (1971), SU
Zvířetník. Písničky pro děti a dva klarinety nebo dva klavíry (1972), PA
Malá mateřídouška, pro soprán, flétnu, kytaru a violoncello (1974)
Pojďte s námi. Deset jednohlasých písní pro děti a komorní orchestr na texty Václava Fischera (1977], ČHF
Vyzvání na cestu. Píseň pro dětský sbor, hoboj a kytaru na slova Vítězslava Nezvala (1978)
Hrubínovy pohádky. Tři melodramy pro vypravěčku a symfonický orchestr (1979], ČHF
Sedm kousků pro 2-3 klarinety (1980), PA
Hrajte, páni muzikanti, pro dětský sbor (1981), CRo
Ohlasy písní slezských na lidové texty. Cyklus dětských sborů s klavírem (1983), ČHF
Zvířátka a loupežníci. Zpívaná pohádka o 5 obrazech pro dětský sbor se sólisty, klavír a velký buben (1986), ČHF
Pohádka o krtkovi, pro dětský sbor a klavír na slova Dagmar Ledečové (1986)
Květuška a její zahrádka. Televizní balet na libreto Anny Juráskové (1991), CT
Broučci. Balet o 2 dějstvích a 6 obrazech na námět Jana Karafiáta (1992)
Volání slunce. Taneční pásmo písní na lidové texty v choreografii Živeny Vejsarové pro dětský sbor, zobcovou flétnu, klavír a bicí nástroje (1993)
Variační fantazie na píseň Teče voda teče, pro dětský sbor (1995)
Ó, dej nám, Pane, večer veselý. Suita vánočních písní na lidové texty pro dětský sbor, dechové kvinteto a bicí nástroje (1995)
Slavnosti jara. Pásmo písní a tanců na lidové texty pro dětský sbor, klavír, zobcovou flétnu a bicí nástroje (1996)
Hej vánoce dlouhý noce. Suita vánočních písní na lidové texty pro dětský sbor, zobcovou flétnu, bicí nástroje a smyčcový orchestr (1996)

Filmová hudba

Aleš I. II. (1950), krátký film
Mistr třeboňský (1950), krátký film
Petr Brandl (1954), krátký film
Velké přání (režie Vojtěch Trapl,1980)
Putování Jana Amose (1983)
Komediant (1984)
Oldřich a Božena (1984)
Veronika (1985)
Evropa tančila valčík (všechno režie: Otakar Vávra, 1989)

Literatura

Šebešová, Lea: Dětská sborová tvorba Otmara Máchy, dipl. práce FFUK

Inzerce