Skladatelé

Lukáš Zdeněk

21.8.1928—13.7.2007

Externí odkaz

Životopisná data

Skladatel Zdeněk Lukáš působil po absolvování učitelského ústavu několik let jako učitel hudby. V létech 1953 až 1964 pracoval jako hudební redaktor v plzeňské stanici Československého rozhlasu. V Plzni založil v roce 1954 smíšený sbor Česká píseň, v jehož čele stál jako sbormistr téměř dvacet let a který pod jeho vedením dosáhl vysoké umělecké úrovně. Ve skladbě byl v podstatě autodidakt, rozhodující vliv na utváření Lukášova skladatelského profilu měl Miloslav Kabeláč, u nějž v letech 1961 - 1970 konzultoval své skladby. Až na dvojí kratší přerušení (vyučování na Pražské konzervatoři a sbormistrovská činnost v Československém státním souboru písní a tanců v létech 1975 - 79) žil od roku 1964 ve svobodném skladatelském povolání. Jeho skladatelský záběr sahá od prostých úprav lidových písní jižních a jihozápadních Čech přes díla vysoce stylizovaného přístupu k lidovému muzikantství až po období, kdy si ve druhé polovině šedesátých let ověřoval kompoziční techniky tzv. Nové hudby a pracoval i v elektroakustickém studiu Čs. rozhlasu Plzeň. Od 70. let se Lukáš dopracoval k osobité tvůrčí syntéze, k jejímž hlavním rysům patří preference modálních tónových systémů, velká metroryrtmická vynalézavost a výtečně uplatňovaný smysl pro využití možností lidského hlasu i nástrojovou zvukovost. Okouzlení lidovou hudbou v její autentické podobě trvale provází jeho tvůrčí zrání až po současnost. Lukášovo skladatelské dílo je neobyčejně rozsáhlé (téměř 350 opusovaných skladeb). Kromě toho existuje velké množství jeho úprav lidových písní a mnoho příležitostných skladeb folklorizujícího charakteru. Od počátku měly významný podíl v jeho tvorbě skladby vokální (od prostých sborových úprav až po velká kantátová díla). Postupně se skladatelovo tvůrčí myšlení prosadilo i v čistě instrumentálních dílech (velké množství koncertantních skladeb). Od druhé poloviny 80. let se Zdeněk Lukáš výrazněji orientoval i k hudebně dramatické jevištní tvorbě na historizující náměty (celovečerní opery "Falkenštejn" a "Veta za vetu") a skládá díla i na liturgický text (Missa brevis, Requiem, Liturgické zpěvy). Skladby Zdeňka Lukáše jsou často uváděny na festivalech doma i v zahraničí. Jeho sborová tvorba je často a s oblibou prováděna širokým okruhem českých amatérských sborových těles. Z některých významných mezinárodní ocenění: sborový cyklus "Parabolae Salomonis" (Mezinárodní soutěž o cenu Ernesta Blocha 1965, USA), kantáta na verše katalánských básníků "Versos d'amor i de comitat" (Mezinárodní soutěž v Barceloně 1972), V. symfonie (Premio "Citta di Trieste", 1973).

 

 

Dílo

Skladby pro symfonický orchestr

II.Symfonie, op.26 (1961), CRo
III.Symfonie „Dove sta amore" pro smíšený sbor a orchestr, op.40 (1965), CHF
Symfonietta solemnis, op.43 (1965), CRo
IV.Symfonie, op.47 (1965)
Postludium, op.77 (1971), CHF
V.Symfonie /se sólovým lyrickým sopránem/, op.82 (1972)
Concerto grosso II pro flétnu, housle, symfonický orchestr a mg pás, op.87 (1972), r CRo
Bagately, op.150 (1980), CHF, r PA
Finale festoso, op.172 (1982), r SU
Ouvertura Boema, op.187 (1982)
VI.Symfonie, op.232 (1991), CHF
VII.Symfonie „Trionfo del tempo" (se sólovým sopránem), op.312

Koncerty pro sólové nástroje (dua, tria, kvarteta) s orchestrem

Koncert pro sopránový saxofon a symfonický orchestr, op.34 (1964), CHF, Arco Diva
Sonata concertata pro klavír, dechové a bicí nástroje, op. 49 (1966), CHF, o PA
Koncert pro housle, violu a orchestr, op. 58 (1968), CHF, r PA
Variace pro klavír a symfonický orchestr, op.69 (1970), HIS, r PA
Sonata concertante, op. 79 pro klavír a dechový orchestr, CHF
Musica da concerto - komorní hudba pro 12 smyčcových nástrojů a cembalo, op.102 (1974), CHF
Koncert pro fagot a orchestr, op.113 (1975), CHF, r PA
Koncert pro klarinet a orchestr, op.119 (1976), CD CRo
"Proměny" - koncertantní skladba pro klavír a symf. orch., op.140 (1980), r PA
Koncert pro cembalo a smyčcové nástroje, op.152 (1980), r SU
Koncert pro housle a symfonický orchestr, op.163
Koncert pro flétnu a symfonický orchestr, op.164
Koncertní hudba pro harfu sólo a smyčcový orchestr, op.177 91982), CHF, o CRo
Koncertantní suita pro žesťové kvinteto a smyčcový orchestr, op. 184 (1982), CHF, r PA
Koncert pro violu a orchestr, op.185 (1983), CHF, o CRo
Koncert pro klavír a symfonický orchestr, op.192 (1984), CHF
Preludium a rondo pro housle a smyčcový orchestr, op.201 (1985), r PA
Koncert pro violoncello a symfonický orchestr, op.204 (1986), CHF, r PA
Koncert pro lesní roh a symfonický orchestr, op.223 (1989), CHF
Dvojkoncert pro housle, violoncello a symfonický orchestr, op.224
Duo di basso - dvojkoncert pro violoncello, kontrabas a smyčcový komorní orch., op.227 (1989), CHF
Koncertino pro housle, marimbu a smyčcový orchestr, op.233 (1990), CHF
"Za Dunaj" pro cembalo a komorní orch., op.240
Koncert pro cimbál a smyčcový orchestr, op.244
Concerto dedicato pro housle a smyčcový orchestr, op.248 (1992) 14´
Koncert pro klavír a orchestr č. 3, op.258 (1993), CD Arte Nova Classics
Concerto grosso č.IV pro čtyři saxofony a symfonický orchestr, op.262 (1994), CHF
Vox cordis mei - koncert pro varhany, dvě trubky a smyčce, op.293
Dvojkoncert pro hoboj, fagot a orchestr, op.302
Dvojkoncert pro housle, kontrabas a orchestr, op. 304 (1999)
Koncert pro trubku a symfonický orchestr, op.323
Symfonický koncert pro smyčcový kvartet a symfonický orchestr, op.324 (2001)
Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr 'Te alle cinque', op.335 (2003)

Skladby pro komorní (smyčcový) orchestr

Partita pro komorní orchestr, op.30 (1969), CHF
Allegro pro komorní orchestr, op.30a
Concerto grosso I pro sólový smyčcový kvartet a smyčce, op.36, r PA
Scherzoso pro smyčce, harfu, celestu a pikolu, op.46b
Partita in C, op.62, CHF
Malá svita pro komorní orchestr, op.92
Serenáda pro flétnu, hoboj, violu, fagot, smyčcový orchestr a bicí nástroje, op.103
Concerto grosso III , op.129 (1977), CHF, o CRo
Canti per orchestra d´archi, op.175 (1983), CHF

Skladby pro dechový orchestr

Finale pro velký dechový orchestr, op.83
Musica boema, dvě věty pro dechové a bicí nástroje, harfu, xylofon a zvonkohru (1978), CHF
Finale pro velký dechový orchestr, op.190
Sinfonia brevis pro dechový symfonický orchestr, op.265 (1995), CD Clarton
Prager Festmusik /Pražská slavnostní hudba/, op.267
Slavia - galopp pro velký dechový orchestr, op.273
Choral - Präludium pro velký dechový orchestr, op.282
Musica Bohemica - předehra pro velký dechový orchestr, op.285
Messaggio (symfonická báseň pro velký dechový orchestr), op.295
Metamorfosy pro velký symfonický dechový orchestr, op.299
Kyrie eleison pro velký symfonický dechový orchestr k památce českého knížete sv.Václava, op.331
Fanfára pro hudbu hradní stráže, op.337

Komorní hudba

Pro sólové nástroje

Dva klavírní kusy, op.21
Musica per piano, tři skladby pro sólový klavír, op.45, CHF
Balada pro sólový klavír, op.78
Píseň pro sólový klavír, op.88
Tři písně pro klavír, op.91a
Canzonette per arpe, op.98
Čtyři studie pro klavír, op.139
Partita pro cembalo, op.154 (1982), CHF
Koncertantní sonatina, op.208
Suita pro sólové housle, op.218
Sonáta pro violu sólo, op. 243 (2001), CD Arco Diva, CD Artes

Dua (s klavírem nebo cembalem)

Sonatina pro flétnu a klavír, op.19
Sonáta pro klarinet a klavír, op.23
Hudba k vernisáži pro violu a klavír, op.68 (1970)
Legenda pro klarinet /též verze pro basklarinet a tenorsaxofon/ a klavír (1972), CHF
Meditace pro violu a klavír, op. 116 (1976)
Meditace - rondo pro violu a cembalo, op. 128 (1977), CHF
Rondo pro fagot a klavír, op.168 (1981), CHF
Cantabile e fugato pro flétnu a klavír, op.292
Ricordo sul G pro housle a klavír, op.340

Dua (ostatní)

Divertimento pro housle a violu, op.96
Tři dua pro dvoje housle, op.188 (1984)
Dvojhry pro housle a violoncello, op.207
Duo di basso pro violoncello a kontrabas, op. 210, PA
Cantabile pro violu a cembalo, op.216
Rondo pro violoncello a cembalo, op.257
Hosprenglic pro violu a harfu, op.328
Supplemento pro violu a cembalo, op.334

Různé komorní sestavy (pro 3 - 9 hráčů)

Čtyři fragmenty pro housle, klarinet a klavír, op.10
Trio pro housle, klavír a malý bubínek, op.32, CHF
Dechový kvintet s trianglem, op.61 (1968), CHF
Rondo pro čtyři saxofony (1970), r PA 10´
Trio per violino, violoncello e piano, op.106 (1974), PA
Katedrály - pět vět pro žesťové nástroje a varhany, op.124 (1978), r PA, CD Bonton Records
Corni di Praga - partita pro čtyři lesní rohy, op.130
Intarzie, tři věty pro housle, violu a violoncello, op.132
Sonata di danza pro housle, viola, violoncello a klavír, op.151
Serenáda pro pět žesťových nástrojů, op.161
Canzoni da sonar pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello, op.181, CHF
Duo di basso pro violoncello a kontrabas, op. 210 (1987), PA, CD PA
Letní hudba pro žestě, op.212
Intarzie II pro housle, lesní roh a klavír , op.226
II.klavírní kvartet, op.241 (1991)
Quartetto con flauto pro flétnu, housle, violoncello a klavír, op.253 (1992)
Trio pro housle, violu a violoncello, op.246 (1991), CHF
Nonetto (fl., ob.,cl.,fg.,cor.,vl.,vla.,vcl.,cb.), op.250 (1992), CHF
Nonet (3 tr, 2 cor, 3 trb., tu), op.278
Kasace pro flétnu, hoboj a violu, op.270
Ricordo (2 hoboje, fagot, cembalo a kontrabas), op.296
Serenata pro violoncello a kontrabas, op.300
Trio in D pro hoboj, klarinet a fagot, op.310
Serenata piccola pro flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, op.318
Per tutte le corde. Kvintet pro harfu, dvoje housle, violu a violoncello, op.320

Pro smyčcový kvartet

Concerto grosso pro sólový smyčcový kvartet a smyčc.orch., op.36
II.Smyčcový kvartet, op.42
III.Smyčcový kvartet, op.93 (1973)
IV.Smyčcový kvartet, op.213 (1987), CD PA
Malé finale, op.242 (1991), CD PA
V.Smyčcový kvartet 'Contrasti per quattro', op.305, o CRo

Vokální skladby

Skladby pro sólový zpěv s doprovodem

Sloky lásky - pět písní pro tenor a orchestr na slova S.Ščipačeva, op.1
Verba laudata - čtyři zpěvy pro soprán, smyčc. kvartet a klavír na starověké texty, op.55 (1968), o PA
Písně moudrosti - pro sólo alt a klavír na verše ze Šalomounovy „Knihy přísloví", op.95 (1973)
Prosté písně - cyklus pěti písní pro soprán, flétnu a klavír na milostnou poezii českých básníků, op.112 (1975), CD AVIK
Žalm 126 pro soprán a varhany na německý text bible, op.122
Písně Moudrosti II. - skladba pro hluboký ženský hlas a komorní soubor, op.126 (1977)
Přísloví. Tři písně na latinské verše z Knihy přísloví, op. 186 (1983), CD Bonton Records
Pět písní pro nižší hlas na verše D.Ledečové, op.199
Ave Maria pro soprán sólo, klarinet a varhany, op.202
Zasadit strom - cyklus šesti písní pro hlubší hlas a smyčc.orch. /nebo klavír/ na verše D.Ledečové, op.215 (1988), CHF
Škola noci - pět písní pro tenor a klavír na básně J.Donneho, op.221
Lacrymosa - árie pro vyšší hlas a varhany, op.230
Liturgické písně pro nižší hlas a varhany nebo klavír, op.236
Kvítek šáronský pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na biblické texty z Písně písní, op.280
Mundum est cor meum - čtyři písně pro soprán a klavír na texty Šalomounových přísloví, op.283 (1997) 12´
Písně Šalomounovy - čtyři písně pro baryton a klavír na latinský text z Písně písní, op.284
A moudrost volá - sedm písní pro bas a orchestr na Šalomounovy verše, op.286
Z nejkrásnějších písní Šalomounových - kantáta pro soprán, baryton a orchestr, op.297, CHF
Introitus pro soprán, bas a varhany, op.314
Addio, krásný plameni - árie pro vyšší hlas a klavír na verše J.Seiferta z poémy 'Mozart v Praze', op.316 (2000)
Trionfo della morte - kantáta pro mezzosoprán a symf.orchestr na verše F. Petrarcy, op.336

Sborová tvorba

Ženské (dívčí) sbory

Dvě písně. Pro ženský sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M.Kundery a lidové poezie, op.39
Zaříkání milého. Pro ženský sbor, flétnu, kontrabas, tamb.picc. a tamb.rull., op.48
Cantus studiosus. Pro trojhlasý dívčí sbor, recitátora, klavír a triangl na verše středověké rozverné latinské studentské poezie, op.89
Otep myrhy. Trojhlasý ženský sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na text neznámého autora ze 2.pol.14.století, op.101
Kalendář. Pro ženský sbor s 8 sólistkami, klavír, cembalo, housle a bicí na slova lidové poezie, op.118
Věneček. Dívčí sbor na slova lidové poezie, op.135
Miserere mei. Malá kantáta na slova středověké latinské studentské milostné poezie pro sólový bas, čtyřhlasý ženský sbor, klavír a triangl, op.144
Devět artikulí aneb Mandáto vládnutí žen. Ženský sbor a sóla, baryton, flétna, 2 cl.B, cembalo, housle, cb. a bicí nástroje, op.145
Kravarky. Čtyřhlasý ženský sbor s doprovodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova lidové poezie moravské, op.148
Čepení. Čtyřhlasý ženský sbor à cappella na slova lidové poezie české, op.149, CHF
Jak by kdosi krásně hrál. Tři písně pro trojhlasý dívčí sbor, flétnu a harfu na verše D.Ledečové, op.157 (1981), r PA
Holoubci. Na slova lidové poezie s citacemi lidových písní, op.159
Quot sunt apes. Rondo pro ženský sbor na slova středověké latinské studentské poezie, op.166
Psalm 137. Ženský sbor, varhany, sopránové a basové sólo na německý text, op.167
Missa brevis. Ženský sbor s barytonovým sólem, op.176 (1990), CD AVIK
Zpěv zpěvů. Píseň pro ženský sbor na báseň M.Procházkové, op.182
Titul člověčí. Čtyřhlasý dívčí sbor à cappella na slova V. Fischera, op.193
Strom života. Ženský sbor na text V.Fischera, op.198
Svatba. Pro ženský čtyřhlasý sbor na báseň D. Ledečové, op.209
Ama musicam - amor musicae! Čtyřhlasý ženský (nebo smíšený) sbor, op.228
Quam pulchra est. Dívčí sbor à cappella na latinský text, op.229
Píseň o lidském srdci. Ženský sbor à cappella na verše K.Šiktance, op.238
Pro lásku. Čtyřhlasý ženský sbor na verše J.Seiferta, op.239
Tak staň se. Čtyřhlasý ženský sbor à cappella na verše E.Šlesingerové, op.245
Lucerna Domini. Tříhlasý ženský sbor, baryton a varhany (klavír) na latinský text Šalomounových přísloví č.XX, op.260
Vox dilecti mei. Ženský sbor à cappella na Šalomounovy verše, op.277
Gaudete et exultate. Čtyřhlasý ženský sbor na verše z Blahoslovenství, op.289
Tenera iuventa. Dívčí sbor à cappella na slova středověké studentské latinské poezie, op.306
Tres canti studiozorum. Čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na verše středoevropského študáckého latinského zpěvníku, op.319
Tulák větroplach. Ženský (dětský) sbor à cappella na verše V.Fischera, op.322

Smíšené sbory

Měsíční noc. Smíšený sbor na slova J.Seiferta, op.17
Kdybych obejít měl celý svět. Smíšený sbor à cappella na slova F. Branislava, op.25a
Pět písní o lásce. Smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie, op.27
Ranní písně. Na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr, op.29a
Podzim. Suita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie, op.35
Když si člověk zpívá. Heslo pro smíšený sbor na slova F.Fabiána, op.35a
Parabolae Salomonis. Cyklus pěti smíšených sborů na latinské texty Šalomounových přísloví, op.44 (1965), CHF
Modlitba. Pro smíšený sbor, varhany a bicí na slova modlitby ghánských křesťanů, op.59, CHF
Iudica me, Deus na latinský text Žalmu 43, op.65 (1969), o CRo, r PA
Vyšel jsem dřív než hvězda ranní. Pět zpěvů pro smíšený sbor a klavír s bicími nástroji na verše A.S.Puškina, op.71 (1981), ČHF
Blázen u cesty. Čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb.rull. a triangl, op.72
Tváře lásky. Cyklus pěti smíšených sborů s průvodem 2 trubek a bicích nástrojů, op.73
Dohráno a dozpíváno. Píseň pro alt a smíšený sbor na slova S.K.Neumanna, op.84
Vivat iuventus! Cyklus pro smíšený sbor se sóly a stereofonní magnetofonový pás na verše středověké latinské studentské poezie, op.86
Versos d‘amor i de comiat (Verše lásky a loučení). Pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků, op.90
Hadroplet. Cyklus sedmi smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích, op.99 (1973), CHF
Ignoratio dulcis. Na verše studentské středověké latinské poezie pro komorní smíšený sbor, 2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek, op.105
Canti iuventutis. Tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše středověké studentské latinské poezie, op.109
Cultus amoris. Kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů, op.136
Veselá kopa. Čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie, op.143
Podej mi ruku. Osmihlasý smíšený sbor na verše M.Procházkové, op.146 (1980), r PA
Pocta tvůrcům. Cyklus tří sborů s doprovodem houslí a klavíru na slova V.Fischera, op.147
Na horách. Zpracování lidových písní pro smíšený sbor à cappella, op.156
České svatební písně. Smíšený osmihlasý sbor, op.156b
V podzámčí. Čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor, op.170
Cara mihi semper eris. Smíšený sbor a cappella na slova latinské středověké studentské poezie, op.171 (1982), r PA
Dragouni. Smíšený sbor a cappella na slova D.Ledečové, op.183, CHF
Buď zdráva písni. Smíšený sbor à cappella na slova V.Fischera, op.191
Jsem této země zpěv. Kantáta pro smíšený sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše M.Procházkové, op.194
S humorem. Smíšený sbor na slova lidové poezie, op.205
Aby svět voněl písní. Kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr nebo klavír na text V.Fischera, op.214
Jan Ámos Komenský. Smíšený sbor a violoncello na báseň J.Seiferta, op.217
Magna est vis veritatis. Osmihlasý smíšený sbor a cappella na text L.A.Senecy, op.231
Liturgické písně. Cyklus tří sborů pro baryton sólo a smíšený sbor à cappella, op.236
Třeba se spolu jednou pomilujem. Smíšený sbor à cappella na verše M.Kohoutové, op.237
Requiem per coro misto. Pro velký smíšený sbor à cappella, op.252 (1992), CD Clarton
Quis potest dicere. Smíšený sbor à cappella na text přísloví Šalomounova, op.254
Plynutí času. Smíšený sbor s flétnou na verše V.Fischera, op.255
Pater noster. Pětihlasý smíšený sbor a cappella na latinský překlad „Otčenáše", op.263, API
Tuba mirum. Šestihlasý smíšený sbor a cappella, op.276
Praedicatio. Šestihlasý smíšený sbor a cappella, op.279
Oj, oj, oj. Valašské písně pro smíšený sbor a capp., op.288
Tavadavadava. Etuda pro smíšený sbor, op.291
Sbohem a šáteček. Smíšený sbor a capp. na verše V.Nezvala, op.298
Radujme se všichni v Pánu! Vánoční mše k poctě J.J.Ryby pro smíšený sbor, orchestr a varhany na liturgický a lidový text, op.301 (1998)
Pod mostem Mirabeau. Smíšený sbor a capp. na verše G. Apollinaira, op.307
Te Deum laudamus. Šestihlasý smíšený sbor a capp., op.311
Alleluia. Šestihlasý smíšený sbor a capp, op.321
Four Sonnets. Šestihlasý smíšený sbor a capp. na anglický text, op.330
Angelum pacis Michael. Velký smíšený sbor a capp. na latinský text, op.332
Chansons populaires, op.338

Mužské sbory

Halekání chlapců. Pro mužský sbor a orchestr na slova lidové poezie, op.29b
Ommitamus studia. Cyklus tří mužských sborů na texty staré latinské studentské poezie, op.50
Lode al canto pro mužský sbor, sólovou violu a symfonický orchestr, op.94 (1973), CHF
Jaro se otvírá. Cyklus pěti sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie, op.110 (1975), CHF, r PA, CD CRo
Pohádka. Mužský sbor à cappella na slova V.Provazníkové, op.165
Když přišlo jaro na český i německý text D.Ledečové, op.200
Ani sis neoblékl frak. Mužský sbor, housle sólo, 3 tamburi na báseň D.Ledečové, op.209
Amica mea. Cyklus mužských sborů s flétnou na latinské verše Šalomounovy „Písně písní", op.225
Chorus Mysticus. Pro dva čtyřhlasé mužské sbory a cappella na verše W.Goetha, op.261
Proverbium. Mužský sbor a cappella na Šalomounova přísloví, op.327

Dětské sbory

Jaro. Suita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ženský sbor, soli a orchestr, op.28
Léto. Suita pro smíšený sbor, dětský sbor, sóla a orchestr, op.31
Zima. Suita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie, op.33
Poupata. Suita pro dětský sbor a orchestr na lidovou poezii, op.38
Čtyřlístek. Čtyři písně na slova I.Štuky a I.Borské pro dětské hlasy a housle sólo, op.41, CHF
Poklady. Cyklus pěti dětských sborů na text F.Nechvátala, op.53
Amicitia. Dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera, op.54
Holoubek. Dětský sbor à cappella, op.56
Sedm trubačů. Cyklus čtyř trojhlasých dětských sborů na lidovou poezii, op.67
Ze špalíčku. Dvojhlasý dětský sbor na text F.Hrubína a capp., op.74, CHF
Máj. Cyklus tříhlasých sborů s flétnou na slova lidové poezie, op.100
Počítadla. Devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V.Fischera, op.108
Písně letních dnů a nocí. Tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na text V.Fischera, op.111
Tři dětské sbory. Na verše V.Fischera , s průvodem houslí, op.114
Řemeslníci. Pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí na slova lidové poezie, op.117
Byl jeden domeček. Písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a 2 housle na slova V.Fischera, op.133
Hádanky. Pro dětský sbor, housle a klavír, op.134
Olmicii laudes. Kantáta pro tři dětské sbory, tři trubky, varhany a bicí, op.142
Zpívala bych, zpívala. Dětský trojsbor, flétna a klavír na slova lidové poezie, op.160
Čarohrátky. Trojhlasý dětský sbor a klavír na verše V.Provazníkové, op.162, CHF
Svítá. Kantáta pro velký dětský sbor a komorní orchestr na verše V.Provazníkové, op.169 (1981), CHF
A co ty víš. Čtyřhlasý dětský sbor a klavír na slova D. Ledečové, op.178
Poselství hudby. Dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na text M.Procházkové, op.180
Zpívejte ptáčkové. Dětský dvojsbor a capp. na slova české lidové poezie, op.220
V horách. Čtyřhlasý dětský sbor na verše V.Fischera, op.222
Tam v dálkách. Dětský sbor a capp. na verše V.Fischera, op.256
Svita. Dětský sbor a klavír na verše V.Procházkové, op.266
Šťastné a veselé. Vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše V.Fischera, op.268
Hádanky - zpívánky. Jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V.Provazníkové, op.272
Gaudete et exultate (1998), CD Multisonic a. s.
Lux aeterna pro smíšený sbor a komorní orchestr, op.294 (1998) 11´
Vox iuvenalis. Dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů, op.309

Opery

Ať žije mrtvý, op.52 (rozhlasová opera o třech obrazech na libreto J.Hurta, 1968)
O smutné princezně Upolíně, op.57 (malá rozhlasová dětská opera na libreto K.Bednáře)
Domácí karneval, op.60 (komorní rozhlasová opera na libreto Z.Barborky, 1969)
Planeta s tiše fialovou září, op.141 (hvězdářská opera pro Linha Singers, osud a dva herce na libreto J.Suchého)
Falkenštejn, op.197 (celovečerní opera na libreto D.Ledečové, 1985)
Veta za vetu, op.206 (celovečerní opera o dvou jednáních a šesti obrazech na libreto D.Ledečové, 1986)

Oratoria a kantáty

Adam a Eva - oratorium na verše K.Šiktance pro sopr.,bar.,alt, recitátora, sm.sbor a symf.orch., op. 64, CHF
„Nezabiješ !", oratorium na libreto Z.Barborky, komponované jako konkrétní hudba, s živým provedením pěti sólistů - fl.,klar.,tr.,viola a bicí, a recitátorem, op.76
Praze. Kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše M.Procházkové, op.174 (1982), CHF
Dies irae. Oratorium na latinský text pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče na bicí nástroje, op.274

Elektroakustická (konkrétní) hudba

Ecce, quomodo moritur iustus, op.63 (1969)

Inzerce