Skladatelé

Lukáš David

1980—

Externí odkaz

Životopisná data

David Lukáš prožil celé své dětství ve Vysokém Mýtě, odkud pochází jeho rodina. Díky své matce, která je zpěvačka a ředitelka ZUŠ ve Vysokém Mýtě, se již od dětství věnoval hudbě.  Studoval hru na housle a dostaly se mu tam první základy skladby u profesora PaedDr. Zdeňka Bergera. Na ZUŠ již napsal své první skladby a s tamním žákovským orchestrem provedl v roce 1998 v 17 letech svou Romanci pro smyčce.
Po absolvování ZUŠ se rozhodl studovat dirigování na konzervatoři v Pardubicích u prof. Vlastislava Nováka, po prvním ročníku však přestoupil na statní konzervatoř v Praze do třídy prof. Hynka Farkače, u kterého na této škole úspěšně absolvoval v roce 2005. Během studií se setkal ještě s prof. Miriam Němcovou a Miroslavem Košlerem. Po absolutoriu se dále soukromě zdokonaluje v dirigovaní u prof. Hynka Farkače.
Souběžně se studiem dirigování studoval i skladbu. Tu však studoval soukromě, svou techniku konzultoval s Otomarem Kvěchem, Radkem Rejskem, Jiřím Pazourem a již zmiňovaným Zdeňkem Bergerem. Tuto techniku také čerpal nesčetným studiem partitur ze všech období. V roce 2006 začal své skladby a techniku konzultovat se Sylvií Bodorovou.
Za dob studií spolupracoval David Lukáš převážně s polo-profesionálními tělesy nebo žákovskými orchestry. Ve Vysokém Mýtě založil a po tři roky vedl Vysokomýtský komorní orchestr, s kterým premiéroval řadu svých ranných skladeb. Dirigoval Litomyšlský symfonický orchestr, studentský orchestr na mezinárodním hudebním táboře v Horním Jelení a v Praze pak symfonetický orchestr Jaromíra Vogela. Za dob studii v Pardubicích dirigoval Pardubický dětský sbor. V letech 2006-2008 působil jako pedagog hudební teorie na ZUŠ Praha 10-Hostivař, kde spolupracoval i s tamním žákovským orchestrem.
S profesionálních těles řídil Talichův komorní orchestr a v poslední době navázal spolupráci s Bohemian symphony orchestra Prague. První skladatelské úspěchy zaznamenal již na ZUŠ ve Vysokém Mýtě, při působením na hudebním táboře v Horním Jelení se spřátelil s americkým skladatelem a vadavatelem Joelem Blahnikem, který mu v roce 2001 publikoval v Alliance publications Inc. Pět skladeb pro smyčcový orchestr na úrovni školních těles. V roce 2002 s Litomyšlským symfonickým orchestrem provedl svou Rapsodii pro orchestr. V roce 2004 provedl dětský sbor Rubínek jeho „Missu brevis\" na turné po USA. Navázal spolupráci s řadou významných hudebníků mladé generace, pro které napsal své skladby (Kateřina Englichová, Vilém Veverka, Böhm trio..).

Dílo

Mezi jeho skladby dnes již patří několik orchestrálních skladeb, komorních věcí i sólových koncertů. Jeho nejrozsáhlejší kompozicí je zatím celovečerní kantáta „Pověsti české\" na text Veroniky Vlachové pro velký orchestr, sbor a sóla. Díky spolupráci s festivalem koncertního melodramu Zdeňka Fibicha se David Lukáš začal věnovat i tomuto hudebně-dramatickému žánru.

Komorní skladby pro různé nástrojové obsazení

Saužení lásky (2009)
(hoboj, anglicky roh, marimba, vibrafon, tympani, harfa)
Klavírní trio in C (2000)
housle, violoncello, klavír)
Dechové trio(2001)
(flétna, klarinet, fagot)
Romance pro flétnu a harfu (2001)
Bagatella (2001)
2 flétny, klavír)
Burlesca( 2001)
housle, flétna, klavír)
Impromptu pro hoboj a harfu (2007)
Trio di Bongos (2007)
klarinet, 3 bonga, harfa)
Suite Pagano (2007)
(harfa)
Suita tří nálad pro klavír (2004)
Čtyři miniatury pro housle a klavír (2003)

Vokální a sborové skladby

Andělské proroctví (2009)
(soprán sólo, dětský sbor, zvonkohra, harfa, klavír)
Ukolébavka pro dětský sbor
Missa Brevis (2002)
(dětský sbor)
Milostné písně staroegyptské (2003)
(soprán, klavír)
Ave Maria (2006)
(soprán, klavír)
V lidovém tónu (2000)
(soprán, klavír)
Týnom Tánom (úprava lid. písně) (2004)
dětský sbor, zvonkohra, housle, klavír)

Orchestrální skladby pro smyčcový nebo malý orchestr

La suite d\'été (2008)
(basklarinet, vibrafon, bicí nástroje, tympány, harfa, smyčce)
Věnování (verze 2007)
(flétna, altová a basová zobc.flétna, alt.saxofon, zvonkohra, vibrafon, marimba, tympány, drobné bicí nástroje, 2 kytary, harfa, klavír, varhany, smyčce)
Věnování (verze 2004)
(smyčcový orchestr)
Romance pro smyčce (1998)
Minuetto (1999)
smyčcový orchestr)
Koulelo se koulelo, Černé oči (1999)
(smyčcový orchestr)
Fantazie na chorál Svatý Václave (2000)
(smyčcový orchestr)
Sinfonia piccola per orchestra da camera (2002)
(soprán, hoboj, harfa, smyčce)

Sólové koncerty s doprovodem orchestru

Posedlost (2007) koncert pro fletnu a orchestr
(flétna sólo, batteria, zvonkohra, xilofon, vibrafon, tympány, klavír, harfa, smyčce) -také verze pro flétnu a klavír
Koncert pro klavír a orchestr (2006)
(klavír sólo, 2 flétny, 2 klarinety, basový klarinet, 2 trubky, xilofon, zvonkohra, zvony, drobné bicí nástroje, tam-tam, tympány, smyčce)
Koncert pro harfu a malý orchestr (2005)
(harfa sólo, xilofon, zvonkohra, tympany, gong, drobné bicí nástroje, klavír, smyčce)

Skladby pro symfonický orchestr

Des cauchemars et des reves - symfonie (2009)
Rapsodie pro symfonický orchestr (2001)
Nejskrytější touhy - symfonická fantazie (2004)

Velké instrumentálně-vokální skladby

Andělské proroctví (2009)
(soprán sólo, dětský sbor, 2 flétny, 2 klarinety, 2 lesní rohy, 2 trubky, zvonkohra, drobné bicí nástroje, tympány, harfa, smyčce)
Pověsti české - celovečerní kantáta (2007)
(soprán, alt, baryton, smíšený sbor, velký symfonický orchestr)

Hudebně dramatické skladby

Noční tma - koncertní melodram na texty Guillama Apollinaira (2007)
(mužská recitace a klavír)

 

Inzerce