Skladatelé

Loudová Ivana

8.3.1941—

Životopisná data

Skladatelka Ivana Loudová se začala v 6 letech učit hrát na klavír u své matky, první skladby napsala ve 13 letech. Po maturitě na gymnaziu v Novém Bydžově (1958) absolvovala studium skladby na Pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče (1961) a na HAMU u Emila Hlobila (1966). Pokračovala v postgraduálním studium na HAMU (ukončila v roce 1972 pod vedením M. Kabeláče) a v Paříži, kde studovala u Oliviera Messiaena a André Joliveta. Od roku 1972 se věnovala skladatelské činnosti ve svobodném povolání. Získala řadu cen v domácích i zahraničních skladatelských soutěžích (Jihlava, Jirkov, Olomouc, Praha, Mannheim, Arezzo, Moskva, Verona, Pittsburgh aj.) včetně Heidelbergské umělecké ceny za rok 1993. Vedla skladatelské kurzy v USA, v Německu a v Rakousku. Od roku 1992 působí jako vysokoškolský pedagog (1992-94 odb. asistentka, 1994 docentka v oboru skladba a hudební teorie, 2006 jmenována profesorkou skladby). Pedagogická a přednášková aktivita Ivany Loudové zahrnuje řadu přednášek a přehrávek pro Hudební mládež, posluchače konzervatoře a AMU v letech 1972 až 1992, dále se zúčastnila mnoha mezinárodních seminářů, konferencí a skladatelských kurzů u nás i v zahraničí. Ivana Loudová je též často zvána k účasti v mezinárodních soutěžních porotách (Evropský hudební festival mládeže v belgickém Neerpeltu, Mezinárodní skladatelská soutěž mladých skladatelů Bratislava aj.).

Ivana Loudová je autorkou početného a významného skladatelského díla, které spojuje osobitý tvůrčí projev s vnitřně jednotným hudebním myšlením a jehož konstantním základem je moderně pojatá modalita (podobně jako tomu bylo u jejích dvou skladatelských vzorů a učitelů, Miloslava Kabeláče a Oliviera Messiaena). Ivana Loudová je v české hudební kultuře jednou z mála uznávaných žen-skladatelek, které se úspěšně prosadily v kompozičním i pedagogickém oboru. Mnohé z jejích skladeb byly vydány tiskem jak v zahraničí (Edition Peters, G. Schirmer, Inc., BIM Editions, Editio Bärenreiter, Schott Music International ad.), tak u domácích nakladateltví (ČHF, Panton, Editio Supraphon, Editio Bärenreiter Praha).

V podání významných interpretů byla značná část  jejího díla nahrána u nás i v zahraničí. Panton vydal v roce 1998 její profilové CD v ediční řadě Protokol XX s průřezem její tvorbou orchestrální i komorní. CD obsahuje skladatelčina reprezentativní díla jako Rhapsody in Black, Gnómai, Nocturno pro violu a smyčce, Spleen. Hommage à Charles Baudelaire pro orchestr, Smyčcový kvartet č. 2, Koncert pro bicí, varhany a orchestr dechových nástrojů. Nedávno vyšlo CD se soubornými nahrávkami jejích skladeb pro sólové nástroje a instrumentální dua (Music for One, Music for Two, P 2009). Dvě její komorní kompozice byly povinnými skladbami na Mezinárodní interpretační soutěži festivalu Pražské jaro - Sonata angelica pro trombón a klavír (1999) a Canto solitario pro housle sólo (2003). Premiéry jejích skladeb se často konají v zahraničí, např. Ad caelestem harmoniam na festivalu ve Fiuggi (1998), Smyčcový kvartet č. 3 „Renaissance\"  v roce 2002 v arabském Muscatu (Sultanát Omán), písňový cyklus Lunovis na festivalu v Salcburku (podzim 2005), na festivalu Pražské jaro např. Mudrosloví (2004), Sinfonia numerica (2006). Několik jejích sborových kompozic má v repertoáru dívčí sbor Permoník.

 

Dílo

Orchestrální skladby:

Symfonie č. 1 (1964)
Symfonie č. 2 (1965)
Chorál pro orchestr (1973) /Věnováno Roku české hudby/, n ČHF, CD Panton 1995
Rhapsody in Black, baletní hudba (1966), n ČHF, CD PA 1998 „I. Loudová - Protokol XX\"
Spleen. Hommage à Charles Baudelaire (1971), n PA, CD PA 1998 „I.Loudová - Protokol XX\"
Hymnos pro dechové a bicí nástroje (1972), n C.F.Peters, CD „Antologie české hudby\", vyd. DÚ 2004
Sinfonia numerica (jednovětá) /napsáno k Mozartovu jubileu/ (2006), prem. na PJ 2006

Skladby pro sólové nástroje s orchestrem

Koncert pro bicí, varhany a dechy (1974), n ČHF, CD PA 1998 „I. Loudová - Protokol XX\"
Nokturno pro violu a smyčce (1975), n ČHF
Partita in D pro flétnu, cembalo a smyčce (1975), n ČHF
Magic concerto pro xylofon, marimbu, vibrafon a symfonický dechový orchestr (1976), n C.F.Peters
Concerto breve per flauto ossia violino ed orchestra da camera (1979), n ČHF
Dramatic Concerto. Koncert pro bicí sólo a dechový orchestr (1979), n C.F.Peters, LP Panton
Zářivý hlas, koncert pro anglický roh, dechové a bicí nástroje (1986), n ČHF
Dvojkoncert pro housle, bicí a smyčce (1989), n ČHF
Concerto pompeiano pro klarinet a komorní orchestr (2004)

Komorní skladby

Pro sólový nástroj

Suita pro flétnu sólo (1959), n ČHF, CD 2009 JK XXI Prague
Per tromba. Koncertní studie pro trubku (1969), n ČHF, CD 2009 JK XXI Prague
Sólo pro krále Davida, pro harfu (1972), n ČHF, PA, CD 2009 JK XXI Prague
Agamemnón. Suita pro bicí nástroje (1973), n ČHF, G. Schirmer
Aulos pro basklarinet (1976), n G. Schirmer, Inc., CD Symphony Australia 2003
Quatro pezzi per clarinetto solo (1978), n ČHF, CD 2009 JK XXI Prague
Tango music pro klavír (1984), n Quadrivium Press, N.Y., CD 2009 JK XXI Prague
Monumento per organo solo (1984), n ČHF, LP Panton
Pražské imaginace. Pět kusů pro klavír (1995), CD 2009 JK XXI Prague
Ztracený Orfeus pro sólistu na bicí nástroje (1999), CD 2009 JK XXI Prague
Canto solitario pro housle sólo (2003), n Editio Bärenreiter Praha

Dua

Sonáta pro housle a klavír (1961), n + nahr. Český rozhlas
Air pro basklarinet a klavír (1972), n G. Schirmer, CD Panton 1995, CD Symphony Australia 2003
Suita pro hoboj a klavír (1974), n ČHF
Cadenza pro housle (flétnu) a harfu (1976), n ČHF
Sonatina pro hoboj a klavír (1981), n ČHF
Duo concertante pro basklarinet a marimbu (1982), CD JK XXI Prague 2009
Sentimento del tempo pro basklarinet, klavír (též bicí) (1993), CD JK XXI Prague 2009
Duo meditativo pro soprán a violoncello (1994), CD JK XXI Prague 2009
Sonata angelica pro trombon a klavír (1996), n Editions Bim, CD JK XXI Prague 2009
Duetti melancholici pro dva hoboje (oboe d\'amour) (1997), CD JK XXI Prague 2009
Echa pro lesní roh a bicí (1997), CD 2009 JK XXI Prague
Hlasy pouště pro dva hráče na bicí nástroje (2004), CD ARTA Records 2007
Duo fluido pro flétnu a bicí nástroje (2004)

Pro tři a více nástrojů

1. smyčcový kvartet (1964), n ČHF
2. smyčcový kvartet (věnován památce B.Smetany, 1976), n PA, CD PA 1998
3. smyčcový kvartet \"Renaissance\" (2001)
Gnómai, trio pro soprán, flétnu a harfu (1970), n ČHF, CD PA 1998
Hukvaldská suita pro smyčcové kvarteto (věnováno památce L. Janáčka, 1974), n ČHF
Soli a tutti pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a cembalo (1975), n ČHF
Veni etiam pro 6 dechových nástrojů v prostoru (1976), rkp. 16 min.
Meditace pro flétnu, basklarinet, klavír a bicí (1977), n ČHF
Kytička pro Emanuela /tj. C. Ph. E. Bacha/, pro komorní jazzový ansámbl (1981)
Spící krajina pro deset žesťových nástrojů a bicí (1985)
Musica festiva pro 3 trubky a 3 trombóny (1979-81), n ČHF, LP PA
Sen Dona Giovanniho, fantasie pro dechové okteto (1989), n ČHF
Tanto accanto /Tak blízko/, pro flétnu, housle, violoncelo a cembalo (1995), CD Bohemia Music Co. Ltd 1996

Vokální skladby

Setkání s láskou, tři mužské sbory na slova italské renesanční poesie (1966)
Stabat mater pro mužský sbor a capella (1966)
Kurošio, dramatická freska pro soprán a velký smíšený sbor (1968)
Dva hlasy, smíšený sbor à capella na texty Karla Hlaváčka (1986)
Živote, postůj!, mužský sbor a cappella na text Františka Hrubína (1987)
Ad celestem harmoniam (k 900. výr. narození Hildegardy von Bingen) pro 8 violoncel a skrytý hlas (1998)
Mudrosloví - kantáta pro vokální kvartet, dětský sbor, flétny a bicí nástroje (1998), CD Stylton 1998

Skladby pro děti

Malý princ - dětská kantáta podle A. de Saint-Exupéryho (1967), n ČHF
Malá vánoční kantáta (komp. 1977 k nar. syna), n G. Schirmer, ČRo
Zpěvy o růži, čtyři dětské sbory à capella na anonymní texty z Královéhradecka (1983), n ĆHF

Skladby s elektronickou složkou

Planeta ptáků I, elektroakustická kompozice /památce Oliviera Messiaena/ (1998) 18 min.
Planeta ptáků II., meditace pro housle a elektroniku /památce Oliviera Messiaena/ (1999) 18 min.

Teoretické práce
I. Loudová: Moderní notace a její význam, vyd. HAMU 1998

 

 

Další informace

Rozhovor s Ivanou Loudovou v Czech Music Quarterly 

Inzerce