Skladatelé

Lídl Václav

5.11.1922—10.8.2004

Životopisná data

Václav Lídl studoval skladbu na konzervatoři v Brně (u Jaroslava Kvapila, absolutorium 1948). Po skončení studia zprvu pracoval ve výrobě hudebních nástrojů a od roku 1951 se věnoval skladbě jako svému povolání. Zpočátku komponoval hlavně filmovou hudbu (celkem k téměř osmdesáti krátkým, kresleným i celovečerním filmům), postupně se těžiště jeho skladatelské činnosti přesunulo do oblasti hudby koncertní. Lídlův skladebný styl se formoval v návaznosti na českou skladatelskou modernu první poloviny 20. století (J. Suk, V. Novák) a během 60. let se obohatil o některé skladatelské metody tzv. Nové hudby (aleatorika, modalita). Toto obohacení jeho hudební řeči bylo zejména slyšitelné v jeho 3. smyčcovém kvartetu a v orchestrální verzi skladby Suita rustica, kterou původně napsal pro známý pražský soubor Musica da camera Praga. Dominantou jeho tvorby se stala rozměrnější symfonické a kantátová díla, která mají často programní charakter a výrazně humánní poselství - např. vokální symfonie "Tluče bubeníček" s podtitulem "Říkadla pro dospělé" vznikla z podnětu novinových zpráv o hladovějících dětech v tzv. třetím světě. Mnohé jeho skladby, jako druhá a třetí symfonie, podobně jako i protiválečně angažovaný symfonický obraz Balada o červnovém ránu (Lidice 1942) a kantáta Hic homo sum (psáno pod dojmem návštěvy koncetračního tábora v Ausschwitzu) byly častěji uváděny nejen v Československu, ale i v zahraničí (zejména v zemích bývalého Sovětského svazu). Důležitá je Lídlova tvorba pro mladé hudebníky a neprofesionální orchestry (Serenáda, Prázdninový tábor, Pro tisíc kvítků, Variazioni giocosi), hráčsky vděčná je klavírní verze jeho hudby ke kreslenému pohádkovému televiznímu seriálu o loupežníkovi Rumcajsovi (U Rumcajsů v Řáholci, vyšlo 1974, Supraphon).

 

 

Dílo

Orchestrální skladby

Symfonie č. 1 pro velký orchestr (1985), ČHF
Symfonie č. 2 pro malý orchestr (1975), ČHF, r PA
Symfonie č. 3 pro velký orchestr (1979), ČHF, r PA
Radostná předehra (1981), ČHF, r PA
Balada o červnovém ránu /Lidice 1942/ (1982), ČHF, r PA
Serenáda pro smyčcový orchestr (1982), ČHF
Suita rustica, verze pro komorní orchestr (1983), ČHF
Rapsodia romantica "Sibiřské metamorfózy" pro velký orchestr a klavír (1985), ČHF
Renata. Valčík pro smyfonický orchestr (1985), ČHF
Pohádky o loupežníku Rumcajsovi pro malý dechový orchestr (1985), ČHF
Koncert pro trubku a orchestr (1987), ČHF

Komorní skladby

Divertimento pro flétnu, klarinet a fagot (1963), ČHF
Cantus variabilis pro housle, klarinet a klavír (1968), ČHF
Třetí smyčcový kvartet (1969), CHF, r PA
Suita rustica pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a klavír (1977), ČHF, r PA

Písňové cykly

Pampelišky. Cyklus písní na slova F. Hrubína pro soprán, flétnu a harfu (1966), CHF
Zlatý zámek. Tři milostné písně na slova francouzské lidové poezie pro soprán, flétnu a harfu (1970), CHF
Je ticho v kraji. Cyklus zpěvů pro baryton a kvarteto lesních rohů (též verze se saxofony) na slova českých básníků (1980), CHF

Sbory a kantáty

Hic homo sum. Kantáta pro smíš. sbor, tenor, klavír a bicí nástroje na texty Josefa Jelena (1969), CHF, r SU
Tluče bubeníček. Vokální symfonie pro dětskou sólistku a velký orchestr na slova lidové poezie (1974), CHF
Pro tisíc kvítků. Cyklus dětských sborů s doprovodem instrumentálního souboru na texty Fr. Branislava a J. Seiferta (1976), CHF
Píseň z války. Mužský sbor na slova J. Seiferta (1985), CHF
Most. Smíšený sbor na slova Dagmar Ledečové (1984), CHF
Lidové kytičky. Smíšený sbor na slova D. Ledečové (1986), CHF

Tvorba pro děti a mládež

Prázdninový tábor. Suita pro dvě trubky a pozoun (1969), SU
U Rumcajsů v Řáholci. Cyklus klavírních skladbiček (1974), SU
Variazioni giocosi pro fagot a klavír (1978), vyd. CHF, East Riding Publishing 2013

 

 

Inzerce