Skladatelé

Lejsek Vlastimil

21.7.1927—12.3.2010

Životopisná data

Klavírista, pedagog a skladatel Vlastimil Lejsek studoval hru na klavír na brněnské konzervatoři u Františka Schäfera, na pražské AMU (František Maxián) a na brněnské JAMU u Jana Ermla. Soukromě se ve hře na klavír a ve skladbě vzdělával u Josefa Blatného a Zdeňka Blažka. Na JAMU (kde působil jako asistent, odborný asistent a kde byl v roce 1990 v rámci rehabilitace habilitován na docenta) vyučoval hru na klavír, klavírní dua, historii a literaturu klavíru a improvizaci (1955-87). Vedl odborné semináře, interpretační kurzy, přednášel a jako člen poroty se účastnil domácích i zahraničních soutěží. Na brněnské konzervatoň vyučoval externě hru na klavír. Založil Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua (1978), která se koná ve dvouletých intervalech v Jeseníku. Byl členem Svazu československých skladatelů a koncertních umělců, nyní Klubu moravských skladatelů, je členem Asociace hudebních umělců a vědců Praha a Společnosti pro vědu a umění. Obdržel cenu Senior Prix za celoživotní dílo od Nadace Život Umělce (1999). Jako skladatel se věnoval především komorní tvorbě, zejména pro klavír a klavírní dua, psal také písně a skladby pro různá instrumentální obsazení. První ojedinělou skladbu Pro začátečníky složil v osmi letech. Po deseti letech následovalo druhé "skladatelské období", v němž vznikly především instruktivní skladby - Pochod pro 2 klavíry, Sonatina pro klavír, úpravy slováckých lidových písní. Z instruktivních skladeb později sestavil cyklus Zahrajem si, 8 kousků pro klavír dvou - a čtyřručně, který vyšel tiskem. Po opětovné desetileté přestávce vzniklo 60 skladeb pro 2 klavíry, 2 klavíry a rytmickou skupinu, písně a písničky (1957-61). Do roku 1997 Lejsek napsal zbývající skladby spíše vážnějšího rázu a v tomto roce kompoziční činnost definitivně ukončil. Některé Lejskovy skladby se staly trvalým repertoárem našich i světových klavírních duet (Brazilské tance, Tanečky mistrů, Dueta). Význačné místo v jeho tvorbě zaujímají skladby pro mládež (Duettinka, Duettina, Sešit pro Věrku, Na Rejvízu atd.). Mimo skladatelské a pedagogické činnosti působil celý život především jako pianista, sólově i v klavírním duu s manželkou Věrou, rozenou Královou. Skladby provedené s orchestrem představují počet 53, z toho 17 koncertů klavírních duet. To vše ve spolupráci s více než 20 orchestry a více než 50 domácími i zahraničními dirigenty. Počet skladeb nahraných v domácích i zahraničních rozhlasech Vlastimilem Lejskem a klavírním duem Věrou a Vlastimilem Lejskovými přesahuje 700. Mnohé Lejskovy skladby byly vydány též tiskem (Supraphon, Panton, ViVo, Nela, Ritornell, v zahraničí v Německu). Během své dlouholeté činnosti jak na brněnské konzervatoři a JAMU, tak na koncertních pódiích a v rozhlasech spolupracovali Lejskovi s mnoha zpěváky, instrumentalisty i komorními soubory.

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Dvě skladby pro violu a klavír, 1959
Ochozská polka, 1961, pro 2 klavíry.
Allegro giocoso, 1961, flétna a klavír
Brazilské tance, 1961 (Panton; Editio Vivo), pro 2 klavíry.
Brazilské tance, 1990 (n ČRo Brno), klavír a orchestr.
Invence pro dva klavíry, 1962 (n Nela)
Malá suita pro dva klavíry, 1962
Pět epigramů, 1965, klavír.
Duettina, 1966 (n Supraphon), klavír 4 ručně.
Sonáta, 1966, 2 klavíry.
Co všechno musí udělat jaro, 1966, n ČHF, dětský sbor a klavír, text František Halas.
Toccata in memoriam František Schäfer, 1966 (Nela), 2 klavíry.
Orchestys eni orchato, 1966, 2 klavíry a magnetofonový pás.
Ochozská polka, 1966, 2. verze, klavír.
Dvě malá dua pro housle a klavír, 1967 (Nela)
Dua pro fagot a soprán pro manžele Škrabalovy, 1967.
Sonatina in C, 1967 (n Nela), klavír.
Řikadla naučná, (n 2002 Ritornel), dětský sbor a klavír, text Věra Lejsková.
Preludia, 1984 (n 2002 Ritornel), pro klavír, nahr.: CD Vlastimil Lejsek: Klavírní skladby, Stylton
Preludia, 1985 (n, r ČRo Brno), 2. verze, pro klavír a orchestr, CD "Klub moravských skladatelů Brno 3"
Na Rejvízu pro zobcovou flétnu, tympán a klavír, 1975 (n Nela).
Duettinka, 1975, klavír 4 ručně, věnováno dceři Věře.
Tanečky mistrů, 1976 (n Editio Vivo).
Noc s Kobr a Štejnem, Rejvízská opera, 1976, sóla, sbor, klavír 4 ručně a bicí nástroje.
Suita z opery Noc s Kobr a Štejnem, 1976, klavír 4 ručně.
Tanec, Serenáda pro Dr. Trojana a Variace, 1976 (Nela), klavír 4 ručně.
Sešit pro Věrku, 1976 (Editio Moravia, Brno), klavír.
Měsíční svita, 1976, klavír.
Quattutor ludibrii, 1977 (n Nela), po klavír 4 ručně a dýmku, nahr.: CD "René Adámek a Petr Hanousek - Piano duo", vyd. Stylton 2001
Stříbrný pochod, 1977, klavír 4 ručně, /manželům Skácelovým ke stříbrné svatbě/.
Stříbrný pochod, 1977 (notový mat. ČRo Brno), 2. verze pro velký dechový orchestr.
Pianisté a koně, 1977 (n Nela), pro klavír,  nahr.:  CD Stylton RS51222
Čtyři slovácké písničky, 1977, pro zpěv a klavír.
Divertimento pro dva klavíry, 1977, CD Klub moravských skladatelů "Skladby pro klavírní duo", 2004
Suita domestica, 1977, 2 klavíry 8 ručně, k autorovým padesátinám, pro rodinu Lejskovu, n Nela Brno 2006.
Dvě povídačky, 1978, zpěv a klavír, text Věra Lejsková.
Sonatella pro trubku a klavír, 1978,  nahr.: CD Stylton RS51222 /přeprac. verze z r. 2008/
Tři věci pro 2 klavíry 8 ručně, 1979.
Sonata divertimenta, 1979, klavír 4 ručně.
Duo con brio, 1979, klarinet a klavír.
Třikrát pro dva, 2002 (Ritornel), klavír 4 ručně.
Na hudební nástroje, hádej, kdo nám zahraje, 1981, zpěv a klavír, text Věra Lejsková.
Dueta, 1981 (Panton), klavír 4 ručně.
Pět krátkých tanců, 1981 (Nela), klavír 4 ručně.
Čtverlístek, 1983 (Editio Moravia), klavír 4 ručně.
Čtverlístek, 1983, 2. verze, klavír 6 ručně.
Espressivo, 1983, klavír, věnováno dceři Věře.
Dvé písní z Moravy, 1983, zpěv a klavír, text autor.
Preludium, 1983, taneček a chorál pro dva trombony a klavír.
Roční doby - Podzim, zima, jaro, 1983, klavír.
Sonatinka, 1983 (n Nela), klavír 4 ručně.
Sonatella pro trubku a klavír, 1983.
Lozíbecký pochod, 1981, klavír 4 ručně, pro Františka Kočího.
Št'astný den, 1986 (notový mat.: ČRo Brno),
Lozíbecký pochod /2. verze pro orchestr/.
Kovbojská svita 1990 (Nela; část Editio Moravia), klavír.
21 reminiscencí klavírního vysloužilce, 1990, klavír, n Nakladatelství ČRo
Svita pro Lipník, 1991, 2 klavíry.
Balady z Moravy, 1991 (n Editio Vivo), klavír 4 ručně.
Písnička ze sklepa, 1996 (n Nela), pro klavír, nahr. vyd. Stylton CD RS51222

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí, Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - on-line

Inzerce