Skladatelé

Bažant Jaromír

8.8.1926—2.5.2009

Životopisná data

Jaromír Bažant studoval v letech 1945-1951 na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvoval obor kompozice u E. Hlobila a M. Krejčího a obor hra na hoboj u V. Smetáčka a A. Kubáta. Klavír studoval u B. Kabeláčové a v roce 1950 složil státní zkoušku z učitelské způsobilosti ve hře na klavír. Dva roky plnil Bažant vojenskou službu v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, kde působil jako skladatel. V letech 1953-1957 učil na hudební škole Bedřicha Smetany v Plzni, v následujících pěti letech působil jako hobojista v Západočeském symfonickém orchestru v Mariánských Lázních a od roku 1962 učil na konzervatoři v Plzni. V letech 1963-1964 si doplnil vzdělání vysokoškolskými studiemi, navstěvoval kompoziční třídu na Hudební fakultě AMU u uznávaných pedagogů a skladatelů V. Dobiáše, P. Bořkovce a J. Pauera. Po absolvování skladby si v letech 1968-1970 rozšířil své znalosti ještě postgraduálním studiem hudební teorie a dějin hudby u K. Janečka a K. Riesingera. Základním přínosem J. Bažanta je jeho tvorba pro akordeon. V této oblasti patří mezi průkopníky a uznávané autory. S jistotou využívá technických možností akordeonu, jeho široké palety barevných odstínů a specifických vlastností. Jeho skladby jsou často uváděny v Německu, Slovensku, Polsku, Nizozemí, Švýcarsku, Francii, ale i v USA. Některé z těchto skladeb jsou též zařazovány do akordeonových interpretačních soutěží. Od roku 1973 se J. Bažant věnuje více vokální tvorbě, tématicky zaměřené zejména na zhudebňování textů s citlivým vztahem k domovu a k rodné zemi, neopomíjející ani úpravy lidových písní pro dětské sbory. Bažantova tvorba si od počátku získávala posluchače i interprety svěží melodikou i rytmickou invencí, nápadnou lapidárností hudebních myšlenek a formálních celků. Ve zralém období je jeho souzvukový řád postaven na parametrech současného harmonického vyjadřování v rámci volné tonality s více či méně jasnými tonálními centry. Skladatelova činnost hudebně-teoretická byla zaměřena na oblast klavírní improvizace, která vyústila do kvalitní odborné práce Metodika klavírní improvizace. Tuto učebnici svého druhu - dosud nejobsáhlejší (268 stran) a nejúplnější - vydalo nakladatelství Eset v Plzni r. 1997. Neobvykle široké hudební vzdělání J. Bažanta (klavír, hoboj, hudební teorie, skladba) a získání bohatých zkušeností v průběhu hudebních profesí a aktivit jej dovedlo k tomu, že mohl teoretické i praktické poznatky předávat žákům v ideální formě.

Dílo

Scénická tvorba

Maryčka Magdónova, op. 8, balet (1962), Dilia 55'

Symfonická díla

České tance pro orchestr, op. 5 (1954), ČR Plzeň 13'
Koncert pro housle a orchestr, op.10 (1959), ČHF, ČR Plzeň 26'
I. symfonie, op.11 (1960), ČHF 26'
Koncert pro hoboj a orchestr, op.12 (1961), ČHF, ČR Plzeň 25'
Divertimento pro dechové a bicí nástroje, op.14 (1960), ČR Plzeň 11'
Concertino pro akordeon a orchestr, op.15 (1962), SU, ČHF, ČR Plzeň 11'
Suita z baletu Maryčka Magdónova, op.17 (1965), ČHF, ČR Plzeň 30'
Capriccio pro akordeon a orchestr, op. 20 (1966), SU, ČHF, ČR Plzeň 18'
Concerto dramatico pro housle a orchestr, op. 25 (1969), ČHF, ČR Plzeň 8'
Osvobození Prahy 1945 - symfonická předehra, op. 40 (1976), ČHF, ČR Plzeň 7'
Koncert pro lesní roh a orchestr, op. 61 (1987) 22'
Muzikantská suita pro malý symfonický orchestr, op. 62 (1987 ) 8'
Píseň rodné řeky, op. 66 (1988), ČHF, Západočeský symf. orchestr Mariánské Lázně, 6´

Tvorba pro akordeon komorního a virtuózního charakteru

Americká suita /pův. Suita programatica/, op. 23 (1968), Eset Plzeň, Ritornel Ostrava, 11'
Kosmická hudba pro akordeon a klavír, op. 26 (1966), ČR Brno, 3'
Invence pro pět akordonů, op. 29 (1970) 8'
Evokace I. pro akordeon, op. 31 (1972) 6'
Sonáta piccola for akordeon, op. 38 (1974/2004), Eset Plzeň, CD autor 13´
Hexameron pro akordeon, op. 43 (1976), CD autor
Suita polyfonica pro akordeon, op. 53 (1983), Eset Plzeň, ČR Plzeň, CD autor 11'
Musica mutabile pro akordeon, op. 72 (1992), Edition Rondo Praha, CD autor 9´
Čtyři taneční fantazie pro akordeon, op. 81 (1998), Edition Rondo Praha, ČR Plzeň, 10´
Sonáta pro akordeon, op. 98 (2002), CD autor

Další komorní díla

I. klavírní sonáta, op. 3 (1947), ČR Plzeň 13'
Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 7 (1958) 14'
II. klavírní sonáta, op. 9 (1958), ČR Plzeň 18'
III. klavírní sonáta, op.16 (1965) 18'
Parthia pro dechový kvintet, op.18 (1965) 10'
II. smyčcový kvartet, op. 21 (1967), ČR Plzeň 14'
Musica serena pro dvě flétny, kytaru a violoncello, op. 27 (1971 ) 11'
Sonáta pro klarinet a klavír, op. 28 (1971), ČR Plzeň 11'
Sonáta pro pozoun a klavír, op. 33 (1973) 13'
Sonatina pro housle a klavír, op. 37 (1974) 5'
IV. klavírní sonáta, op. 46 (1979), ČR Plzeň, 13'
Pět exercises pro housle, flétnu a klavír, op. 47 (1982), ČR Plzeň, 10'
Sonáta pro fagot (sólo), op. 49 (1980) 9'
Duo capriccioso pro housle a violu, op. 59 (1987) 6'
Concertino pro trubku a klavír, op. 60 (1987) 8'
Musica danza pro violoncello a klavír, op. 64 (1988) 13'
Sonatina di primavera pro klavír (nebo akordeon), op. 68 (1989) 8'
Dialogy, meditace a scény pro flétnu a klavír, op. 70 (1991) 14´
Pět fantazií pro violu a klavír, op. 74 (1994) 8´
Meditace a burleska pro housle a klavír, op. 80 (1997) 8´
V. klavírní sonáta ve starém slohu, op. 97 (2002) 8´

Vokální díla

Epitaf - Čtyři písně na básně Jiřího Wolkera pro tenor a klavír, op.19 (1965) 10'
Domove líbezný - cyklus ženských sborů s doprovodem klavíru na verše českých básníků, op. 35 (1973) (oceněno zvláštní cenou poroty na soutěži v Plzni 1974) 9'
Óda na život - komorní kantáta pro ženský, mužský a smíšený sbor na verše českých básníků, op. 44 (1978), ČHF 8'
Plzeňské jarní nebe - cyklus písní pro ženský sbor, flétnu a harfu (klavír) na verše regionálních básníků, op. 46 (1978), ČR Plzeň 8'
Hlas domova - cyklus písní pro tenor a klavír na verše K. Vokáče, op. 55 (1984), ČR Plzeň 12'
Sedm mečů - písně pro tenor a smyčcový kvartet na verše O. Mikuláška,op. 69 (1990), 14´
Ave maria pro dětský (ženský) sbor, housle a klavír na verše R. Schuldové, op. 71 (1991), CD, 3´
Pozdrav tažným ptákům - komorní kantáta pro smíšený sbor a klavír na verše V. Fischera, op. 75 (1994) 8´
Česká noc - písně pro soprán, alt a klavír na básně Josefa Hrobého , op. 78 (1995), CD AVIK AV 011597-2331, 13´
Nokturna pro soprán a klavír na básně Josefa Hrubého, op. 92 (2001), 10´

Skladby pro mladé a instruktivní skladby

Akordeon - automat. Studie a drobné skladby pro akordeon, op. 30 (1969 - 71 ), SU 1974 (1971 oceněno první cenou ve skladatelské soutěži American Musicological Society v Pitmanu v USA) 17´
Hexameron pro akordeon (kniha cvičení V. z Akordeonu-automat), op. 43 (1977), SU 8'
Tři sonatiny pro akordeon (Sonatina semplice, Sonatina giocosa, Sonatina brevemente), op. 67 (1988) 13'
Dvacet etud pro kytaru, op. 48 (1980) 10'
Sonatina pro kytaru, op. 54 (1984) 6'
Česká sonatina pro dvoje housle a klavír , op. 41 (1976), PA 6'
Se sluncem ve vlasech - písně pro děti, op. 32 (1973) 9'
Ráj domova - písně pro děti, op. 39 (1974) 7'
Rozmarné písně pro dětský sólový zpěv, op. 51 (1981 ) 8'
Bude muzika - pět lidových písní upravených pro dětský sbor, dvoje housle a klavír, op. 56 (1984) 8'
Písničky, písničky - pět písní v lidovém stylu na slova V. Fischera pro dvoje housle a klavír, op. 57 (1985) 17'
Straka, straka, stračice pro dětský sbor a klavír, op. 65 (1988) 9' 

Inzerce