Skladatelé

Kvěch Otomar

25.5.1950—16.3.2018

Životopisná data

Otomar Kvěch je výrazným představitelem poměrně početné generace skladatelů, která vstoupila do hudebního života v polovině sedmdesátých let. Na pražské konzervatoři studoval skladbu v letech 1965-69 u M. Raichla, F. Kovaříčka a J. Zd. Bartoše a zároveň varhanní hru u dr. J. Kubáně. Na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze poté pokračoval ve studiu kompozice ve třídě J. Pauera (1969-74). V následujících dvou letech byl korepetitorem opery Národního divadla v Praze, vojenskou základní službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru V. Nejedlého (1975-76). V letech 1976-80 byl hudebním režisérem Čs. rozhlasu v Praze, poté zastával téměř 10 let funkci tvůrčiho tajemníka skladatelské oblasti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. V létech 1987 - 90 studoval skladbu postgraduálně na Pražské akademii muzických umění v Praze. Od roku 1989 je zaměstnán v Českém rozhlase jako dramaturg a redaktor koncertů a programů SOČRu. Na Pražské konzervatoři vyučuje hudebně teoretické předměty a skladbu (od roku 1997 je vedoucím skladatelského oddělení). Od roku 2001 vyučuje hudební teorii rovněž na HAMU v Praze. Hned první Kvěchovy skladby, s nimiž se hudební veřejnost měla možnost seznámit počátkem sedmdesátých let, zaujaly spontánní a osobitou invencí a svědčily o nevšedním talentu. Skladatel za ně obdržel řadu cen ze skladatelských soutěží doma i v cizině. Ve své tvorbě vycházel Kvěch principielně z odkazu evropské tradice obohacované některými novátorskýmni prvky západoebrospké hudební avantgardy 50 a 60. let (tzv. Musica Nova). Nejbližší mu byl Olivier Messiaen a jeho systém modů a některé inovační skladatelské postupy autorů tzv. „Polské školy". Od 80. let však tyto prvky užívá velmi obezřetně, tj. s uplatněním primárního pohledu, zda daný prostředek vyhovuje zamýšlené myšlence vytvářeného díla. Páteř Kvěchova díla tvoří 5 symfonií, mohutné Requiem, 9 smyčcových kvartet, 4 varhanní sonáty, 3 houslové sonáty a řada dalších děl orchestrálních i komorních. Každé z jeho děl má svou osobitou koncepci se snahou o přesah do obecně myšlenkových sfér. Vedle pedagogické a skladatelské činnosti se Otomar Kvěch věnuje interpretační činnosti jako doprovázeč na varhany a cembalo.Ve své práci dramaturgické a redakční se snaží prezentovat co nejširší vějíř stylového i generačního pohledu.

Dílo

Orchestrální a orchestrálně vokální skladby

Symfonie pro varhany a orchestr c moll, (1973), 25´, CHF, r CRo Praha
Symfonie Es dur (1982), 27´, CHF, r Panton
Symfonie D dur (1984), 27´, mat.: autor, r: Panton
Symfonie pro smyčcové kvarteto a orchestr e moll (1987), 30´,CHF, r CRo Praha
Čtvero ročních dob. Symfonie pro varhany a orch A dur (2001), 22´, mat + r CRo Praha
Pocta Bachovi. Svita (1971), 18´, CHF, r CRo Plzeň
Předehra pro orchestr (1979), 9´, CHF, r CRo Brno
Karneval světa. Předehra (1983), 13´, CHF, CD Radioservis
RUR. Passacaglia na námět hry K.Čapka (1986), 14´, mat.: CRo, CD Radioservis
Capriccio. Koncert pro klavírní trio a orch. (1986), 24´, CHF. Rec.:CRo Plzeň
Serenáda na témata českých koled (2004) 28´ mat.: autor
Proměna. Symfonietta pro housle sólo a smyčc. orch. (1976), 13´, CHF, rec.: CRo Praha
Serenata notturna pro smyčcový orchestr (1996), 26´,mat.+ rec.: CRo Praha
Nokturnálie pro soubor dřevěných dechových nástrojů (1997), 13´, Alliance Publ. USA, rec.: CRo, CD Radioservis
Vánoční chvalozpěv. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orch. (1973/2007), 16´, mat.: autor
Sonáta lásky k životu pro baryton a smyčcový orchestr (1975) 15´, CHF, rec.: ČRo Praha
Pohádka o smrčku pro dětský sbor, dětská sóla, vypravěče a malý orchestr (1975), 23´mat. + r ČRo Praha
V krajině vzpomínání. Cyklus písní pro vyšší hlas a smyčcový orchestr (1977/86) 14´, CHF,
Cesta světnicí. Kantáta pro baryton sólo, mužský sbor a orchestr. (1978) 17´, CHF, r Supraphon
Requiem pro sóla, dětský, mužský a smíšený sbor, instrumentální sólisty, varhany a orchestr (1992/2007) 60´, mat. autor
Crescendo. Cyklus písní pro baryton a orchestr (2001), 17´ rec.: ČRo, mat.: Triga
Kassandra a Trojský kůň. Symfonický obraz pro anglický roh a orchestr (2004), 10´, mat.: vyd. Český rozhlas

Komorní skladby:

a/ Skladby pro 1 až 3 nástroje

Sonáta pro housle a klavír č. 1 (1974/2005), 15´, man., r CRo Praha
Sonáta pro housle a klavír č. 2 (1980), 22´, CHF, r CRo Praha
Sonáta pro housle a klavír č. 3 (1982), 15´, CHF, r CRo Praha
Scherzo pro housle a klavír (1979), 6´, CHF
Sonata pro violu a klavír (1989), 19´, man., r CRo Praha
Sonata pro violoncello a klavír (1985), 15´, CHF, r CRo Praha
Trio klavír, housle a violoncello (1976), 14´, Panton, r CRo Praha, CD: Konzervatoř Praha
Duo pro housle a violoncello (1983), 11´, man., r CRo Praha
Otisky pro flétnu, basklarinet (violoncello) a klavír (1988), 10´, man.
Sonáta pro klavír (1977), 11´, CHF, r CRo Praha
Album. Cyklus skladeb pro klavír (1988), 33´, man., r CRo Praha
Malá svita pro varhany (1972), 7´, man., r CRo Praha
Pražské panorama pro varhany (1982), 6 ´, Panton, r CRo Praha
Portrét. Sonáta - fantasie pro varhany. (1986), 10´, man., r CRo Praha, CD: Kalendář Liberecka
Chorální sonáta pro varhany (2000), 14´, man. + rec.: CRo Praha
Variační sonáta pro varhany (2003), 10´, man. + rec.: CRo Praha
3 momentky pro akordeon (1973), 5´, Supraphon
Introdukce, fuga a coda pro akordeon (1978), 8´, CHF
6 preludií pro flétnu sólo (1983), 10´, Panton
Furioso. Tanec pro hoboj a klavír (1977), 5´, CHF
3 pastorale pro hoboj solo (1994), 8´, Eset
Sonáta pro hoboj a klavír (1995), 15´, Triga, r CRo Praha
Hudba pro soutěž pro fagot a klavír (1974), 8´, CHF, r CRo Plzeň
Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1987), 8 ´, man., r CRo Hradec Králové
Duo pro hoboj a fagot (1985), 6 ´,man.,
Idyllica pro hoboj, klarinet a fagot - ossia: 3 basetové rohy nebo 4 klarinety (1996) 8´, r CRo Praha (4 clarinetti)
Adagio a Allegro pro tubu a klavír (1980), 6´, CHF
Sonáta pro varhany č. 4 (2005), 20´
Koncertní etuda pro hoboj a klavír. Paralela k jednomu filmu (2006)

2/ Skladby pro 4 nástroje a více

Smyčcový kvartet č.1 (1972), 20´, man.
Smyčcový kvartet č. 2 (1973), 16´, CHF, CD: Radioservis
Smyčcový kvartet č.3 (1974), 15´, man., r CRo Praha
Smyčcový kvartet č.4 (1979), 15´, CHF, r CRo Praha, Panton
Smyčcový kvartet č.5 (1985), 12´, Supraphon, r CRo Praha
Smyčcový kvartet č.6 - Mozartův stesk (2000), 12´, man. r CRo Praha, CD Radioservis, a. s. (Int.: Apollon Quartet)
Smyčcový kvartet č.7 (2002), 15´, mat.. author, r CRo Praha
Smyčcový kvartet č. 8 (2005) se sólovým sopránem, mat. autor
Smyčcový kvartet č.9 (2006) 20´
Scherzo pro 5 Violoncell (1988), 6´, man.
Taneční fantasie pro kytarové kvarteto (1988), 7´, man., r CRo Praha
Kvintetiáda pro dechové kvinteto (1974), 15´, CHF, r Panton
Klavírní kvintet (1990), 20´ man., r CRo Praha
Sextet pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto - Hrubínovské variace,(1999), 23´, man., CD: Radioservis
Muzikou zní každá žilka. Polka pro soubor zobcových fléten (1992), 2´, man., r CRo Praha

Vokální a melodramatické kompozice

Když zašla cesta. Cyklus písní pro soprán a klavír (1972), 17´, Panton, r Panton
Co v sobě skrýváš. Cyklus písní pro baryton a klavír (1976), 10´, man., r CRo Praha
V krajině vzpomínání. Cyklus písní pro vyšší hlas a klavír (1977), 12´, Panton, r Panton
Pijácké popěvky. Cyklus písní pro baryton a klavír. (1983), 10´, Kulturní dům Příbram, r CRo Plzeň
Aufer a nobis. Píseň na slova latinské modlitby pro hlas a varhany (1992), 5´, man.,CD Kalendář Liberecka
Alleluja. Píseň pro hlas a varhany (1996), 4´, man.,
Bouře a klid. Melodram na verše Emmy Destinnové v překladu Jana Králíka (2004), 18´, man., r ČRo Praha,
Haiku o Praze. Melodram na slova Karla Trinkewitze (2006), 5´, man.
Pouštěj chléb svůj po vodě. Pět podobenství na texty ze Starého zákona pro 2 pěvce a varhany (2006), 23´, man.
To nechce klid. Melodram na texty Jaroslava Haška (2007), 15´, man.

Sborové kompozice

Ukolébavka pro Martina pro komorní mužský sbor. (1978), 4´, CHF
Tři mužské sbory s křídlovkou na Ladovy obrázky (t.: K.Bednář) (1982), 10´, man. r CRo Olomouc
Kuchyňská kapela. Píseň pro dětský sbor (t.: J. Krůta) (1983), 2´, man.
Ze Sci-fi zápisníku. 3 ženské sbory (t.:T.Janovic), (1985), 5´, man.
Jarní motivy. Cyklus smíšených sborů a capp. (ad.lib.:2 viol and cello) (1987), 11´., man., r CRo Praha
Vivat Komenský. Cyklus písní pro dětský sbor (t.: V. Fischer) (1988), 12´, man.,
Missa con viola obligata pro smíšený sbor, sólovou violu, bicí a varhany, 30´, man.

Dětské rozhlasové opery:

Jaro je tu (1975), 11´, mat. + r CRo Praha
Před vánocemi (1978), 17´, mat. + r CRo Praha
Jak přišel podzim (1980), 8 ´, mat. + r CRo Praha

Teoretické spisy

Základy klasické hudební kompozice. Poznámky pro budoucí skladatele, vyd. Togga 2013, 413 s.

Inzerce