Skladatelé

Kurz Ivan

29.11.1947—

Životopisná data

V roce 1971 absolvoval HAMU v Praze (ve třídě prof. E. Hlobila), v létech 1971-1975 byl externím dramaturgem hudebního vysílání Čs. televize, v roce 1976 absolvoval interní uměleckou aspiranturu na HAMU u V. Dobiáše, od roku 1977 učil na Katedře teorie a dějin hudby HAMU (odborný asistent, tajemník katedry), v roce 1990 jmenován docentem skladby (proděkan, děkan do 2000), profesorem (1996), od roku 2004 je vedoucím katedry skladby. Za své skladby obdržel několik významných ocenění - 1974 - 1. místo v soutěži Generace, 1975 -  2. místo v soutěži MK ČSR (1. cena nebyla udělena), 1980, 1989 - cena SČSKU. 

Ivan Kurz je významným představitelem poměrně silných ročníků skladatelské generace, která vstupovala kolem poloviny 70. let do veřejného hudebního života. Jeho díla jsou prováděna a nahrávána předními symfonickými a komorními tělesy (Česká filharmonie, FOK, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Stamicovo kvarteto, Doležalovo kvarteto, Kühnův dětský sbor, aj.) v tuzemsku i v zahraničí. V 90. letech složil cyklus čtyř oratorií Na konci časů, psaný na texty mariánských zjevení ve 20. století a znamenající dovršení skladatelových dlouholetých snah po co nejautentičtější duchovní výpovědi v rámci velkých symfonických, příp. vokálně symfonických forem. Kurzova symfonická tvorba navazuje na velkou tradici české symfonické tvorby 20. století (B. Martinů,  M. Kabeláč, J. Doubrava), přičemž obohacuje dosavadní vývoj o křesťansky motivované hudební sdělení. Je též významným tvůrcem na poli filmové a divadelní tvorby (např. autor hudby k úspěšným televizním seriálům Panoptikum města pražského; Četnické humoresky apod.).

 


 


Dílo

Symfonická tvorba:

- I. Symfonie - pro velký orchestr (1973) 21´ CHF
- II. Symfonie - pro velký orchestr (1977) 20´ CHF, r CRo, o LP Panton
- III. Symfonie - pro velký orchestr (1986) 25´ CHF
- Nakloněná rovina - obraz pro symfonický orchestr (1979) 17´ o LP, CD Panton 1997
- Vzlínání - obraz pro symfonický orchestr (1981) 23´ o LP, CD Panton 1997
- Podobenství - obraz pro symfonický orchestr (1983) 14´ o LP, CD Panton 1997
- Bláznovská zvěst - obraz pro symfonický orchestr a smíšený sbor (1987) 23´
- K Tobě jdu - obraz pro symfonický orchestr (1988) 19´ CHF, r CRo
- Letní muzika - suita pro smyčcový orchestr (1975) 14´ r CRo, o LP PA
- Advent - fantazie pro varhany, cembalo, dětský sbor, smyčcový orchestr a recitátora (1991) 14´ (biblické texty) r CRo,
- Concertino pro klavír, flétnu, bicí nástroje a smyčcový orchestr (1974) 18´ r CRo
- Zpověď - koncert pro fagot a symfonický orchestr (1991) 24´
- Slavnostní fanfára k 50-tiletí AMU (1996)
- Ave Maria - pro soprán a orchestr (2001)
- Missa Bohemica - pro dětský sbor a komorní orchestr (2001)
- Magnifikace - hudba pro komorní orchestr (2003)
- Píseň Beránkova- pro soprán a komorní orchestr (2004) 14´
- Zahrada života - obraz pro symfonický orchestr (2004) 21´
- Duše živá - obraz pro symfonický orchestr (2005) 18´
- Četnické humoresky, koncertní suita z hudby ke stejnojmennému televiznímu seriálu (2007) 25´ vyd. Český rozhlas
- Krajiny andělské pro baryton a velký orchestr (2009), vyd. ČRo, vydavatelství a nakladatelství

Komorní tvorba

- Pětilístek - suita pro klavír (1973) 12´ PA
- Sonáta pro klavír (1976) 15´ ČHF, CD Triga 1999 (D. Wiesner - klavír, Petr Maceček - housle)
- Sonatina pro klavír (1988) 11´ PA, r CRo
- I. Sonáta pro housle a klavír (1975) 19´ o LP SU
- Chvalopění - II. Sonáta pro housle a klavír (1985) 15´ PA, r CRo, CD Triga
- Vitamíny - trio pro vl., vlu.,a vce nebo jako duo pro flétnu a klavír (1977) 12´ PA, r CRo
- Stíny - 4 věty pro kytaru (1983) 13´ CHF, CD Multisonic 1990
- Dvě "Já" - duo pro dvoje housle (1984) 17´ r CRo, o LP PA
- Litanie - pro varhany a bicí nástroje (1984) 24´
- Očekávání - duo pro lesní roh a klavír (1984) 17´ CHF, n + r CRo
- Sólo pro pana Dulciana /fagot sólo/ (1995) 8' PA
- Dotyk - klavírní trio (1982) 14´ CHF, r CRo
- Notokruh - smyčcový kvartet (1979) 14´ CHF, o LP SU, CD CRo
- Žalm - sextet pro fl.,vl.,vlu.,ob.,vce., alt /vokál/ (1981) 13´ o PA
- Pokušení - kvintet pro fl., cl., klavír, cb. a bicí nástroje (1988) 13´ CD Studio AMU
- Ranní modlitby - suita pro sólovou violu (1988) 12´
- Trio giocoso - pro klarinet, housle a klavír (1997)
- Sen - trio pro housle, violu, violoncello + bambusy (1998)
- Šípkové růže - 2.smyčcový kvartet (1999)
- Oscilace - rozjímání pro varhany (2001)
- Písnička z Bretagne - kvartet pro flétnu, klarinet/housle, violoncello a klavír (2003)
- Píseň Beránkova- pro soprán a klavír (2004) 14´
- Poema konce - hudba k básni M. Cvětajevové pro recitátora, smyčcový kvartet, tam-tam, claves a konkrétní zvukové objekty (2005) 18´
- Včelí políbení - dechový oktet (2ob, 2cl, 2cor, 2fg) (2005) 4´
- Poslední večeře - pro housle sólo a dvanáct smyčcových nástrojů (2006) 13´
- Slyším zpívat anděly - 3. smyčcový kvartet (2008)
- Zpívající abeceda - férie pro sólový klavír (2010)
- Modlitba srdce - 5. smyčcový kvartet (2012)

Vokální a vokálně instrumentální tvorba, koncertní melodramy

- Létající koberec - cyklus dětských sborů s doprovodem zobcové flétny, houslí, violy a violoncella na texty Jana Vodňanského (1978) 9´ HIS, LP Su, Pa
- Máte mátu? - etudy pěvecké i herecké pro tříhlasý dětský sbor à cappella na texty Václava Fischera (1982) 10´ PA, r CRo, CD Bonton
- Krásná je modrá obloha - šest písní pro jednohlasý dětský sbor s doprovodem klavíru na texty českých básníků a lidové poezie (1987) 6´
- Moravské rozjímání - čtyři písně pro smíšený komorní sbor, dvoje housle, violoncello, bonga a triangl (1985) 14´, na texty moravské lidové poezie
- Prosby - tři dětské sbory a cappella na texty mariánských modliteb (1994) 7´ API, Talacko
- Stabat Mater - pro dětský sbor a smyčcové kvarteto (2000) 17´ CD HIS
- Veni, Sancte Spiritus - pro dětský sbor a smyčcové kvarteto (2001) 15´
- Ave Maria - pro soprán a orchestr (2001) 16´
- Missa Bohemica - pro dětský sbor a komorní orchestr (2001) 16´
- Te Deum - pro dětský sbor, smíšený sbor a varhany (2002) 15´
- Píseň Beránkova- pro soprán a komorní orchestr (verze pro soprán a klavír) (2004) 14´
- Vánoční zpěvy a koledy - pro dětský sbor a cappella (2004) 25´
- Petr Zvoník - melodram na slova J. V. Sládka (2006)
- Jak létali bohové - melodram na védský text pro recitátora, housle, klarinet, klavír a bicí (2009)

Kantáty, oratoria

- Večerní shromáždění - opera-melodram o prologu a čtyřech jednáních podle autobiografické novely Joni Eareckson, na libreto skladatele (1989-1990) 120´
- Fatima stále aktuální - oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr (1992) 22´ (texty mariánských zjevení)
- Maria vykládá Apokalypsu - oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr (1993) 20´ (texty mariánských zjevení)
- Veliká očista - oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr (1995) 15´ (texty mariánských zjevení)
- Naděje - oratorium pro sóla, sbor, recitátora a orchestr (1996) 15´
- Missa cum Liberis pro jednohlasý dětský sbor a varhany na latisnký text (2011)

Elektroakustická hudba

 • Pět elektronických etud (1975) 6´
 • Pět konkrétních etud (1975) 7´
 • Elektroakustická suita (1976) 7´
 • Reverie (1982) 8´ r CRo

Filmová hudba

 • Túžby po vzpomienkách
 • Oázy v poušti
 • Medina
 • Starožitníkův krám
 • Odstřel
 • Portrét
 • Zahrada dětí (dvojdílná inscenace)
 • Třetí princ
 • Vrak
 • Psí kůže
 • Jestřabí věž
 • Pozor, je ozbrojen
 • Adam a Eva
 • Kukačka v temném lese
 • Mít někoho do deště
 • Úplatek
 • Panoptikum města pražského (desetidílný seriál)
 • Četnické humoresky 1. řada (13-ti dílný televizní seriál, rež. A. Moskalyk)
 • Četnické humoresky 2. řada (13-ti dílný televizní seriál)
 • Četnické humoresky 3. řada (13-ti dílný televizní seriál)

Scénická hudba

 • Urfaust
 • Maškaráda
 • Výnosné místo
 • Až přijde človíček
 • Richard II.
 • Sen noci Svatojanské
 • Rajská zahrada
 • Večer tříkrálový
 • Dorian Gray

Televizní realizace

 • Večerní shromáždění (opera-melodram o prologu a čtyřech jednáních podle autobiografické novely Joni Eareckson na libreto skladatele) - Česká televize 1993
 • Fatima stále aktuální (oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr) - Slovenská televize 1993
 • hudba k televiznímu seriálu Četnické humoresky – 1. a 2. řada 2000 - 2003, Česká televize
   

Publikační činnost

 • Drobné články v Hudebních rozhledech (např. zprávy o zpracování pozůstalostí Ivana Řezáče a Václava Dobiáše)
 • Česká hudební encyklopedie - zpracování hesel nástrojů symfonického orchestru (cca 100 str. strojopisu)
 • Hudební fakulta AMU 1995 - hlavní redaktor publikace
 • Jaroslav Zich – studie k 90. narozeninám( 2001)
 • Hledání země odpočinku (rozhlasová přednáška) 2001
 • Ján Šmok – studie k nedožitým 80. narozeninám (2002)
 • Expresionismus v hudbě (studie) - časopis DISK 2002
 • Výuka skladby ve střední Evropě (stručný pohled na pedagogické koncepce oboru na vybraných vysokých školách), AMU 2002
 • Jiří Chvála – studie k 70. narozeninám (2003)
 • Quo vadis homo? Aneb jak John Cage bořil modly tak dlouho, až se sám modlou stal (in: časopis DISK č. 13 2005)
 • Je neumění osobitostí ?
  - je nezvládnutí řemesla možno vydávat za nový umělecký pohled? (úvaha), in: sb. k 60. výročí AMU (Praha 2006)

 

 

 

Inzerce