Skladatelé

Kučera Václav

29.4.1929—

Životopisná data

 

1929 - narozen v Praze, otec akademický malíř a dentista, matka zaměstnána v domácnosti
1948 - maturita na Reálném gymnasiu v Praze XIV.- Michli
1948-51 - studium hudební vědy a estetiky na FF KU v Praze, soukromé studium klavíru u Fr.Maxiána a skladby u M.Krejčího
1951-56 - studium na Moskevské státní konzervatoři P.I.Čajkovského (skladba u V.J.Šebalina, hud.věda u L.A.Mazela, V.A.Zuckermana a N.V.Tumaninové), absolutorium s vyznamenáním a dizertační prací: Leoš Janáček a moravská lidová hudba (rusky), balet: Zbojnický oheň
1956-59 - redaktor HRHV Čs.rozhlasu v Praze
1959-62 - vědecký tajemník Kabinetu pro studium soudobé hudby při Svazu čs.skladatelů
1962-69 - vědecký pracovník Ústavu pro hudební vědu ČSAV
1965 - kandidát věd o umění (CSc) na základě obhajoby kand.práce: Umělecký obraz v hudbě, nostrifikací sov. diplomu přiznán titul doktor filosofie (PhDr.)
1969-71 - vedoucí tajemník obnoveného Svazu českých skladatelů (zvolen na ustav. sjezdu)
1971-83 - vedoucí tajemník Svazu českých skladatelů a koncertních umělců; (zvolen na ustavujícím sjezdu po zániku SČS)
1973 - začátek pedagogické práce na katedře skladby HAMU, výuka novodobých kompozičních principů (zprvu externě, pak interně ve vedlejším dílčím prac.poměru)
1975 - 1.10. jmenován docentem pro obory novodobé skladebné směry a hud.estetika (po obhajobě habilit. práce "Umělecký experiment v hudbě")
1976 - hostující docent na New York University (krátkodobé přednášky a semináře)
1983 - od 1.10. docent HAMU v hlavním pracovním poměru, výuka novodobých skladeb.principů, teorie skladby a kompozice EAH
1986-90 - vedoucí katedry teorie a dějin hudby na HAMU
1988 - 1.3. jmenován profesorem pro obor hudební skladba
1990-94 - proděkan HAMU
1997 - začátek pedagogické práce na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka teorie skladby a kompozičních praktik
1999 - od 1.10. jmenován profesorem HAMU v externím pracovním poměru

 

Činnost v uměleckých a vědeckých organizacích, vč. mezinárodních:

Svaz čs. Skladatelů - člen (1957-69), člen ÚV a předsednictva (1960-69)
Svaz českých skladatelů a koncerních umělců - člen ÚV a předsednictva (1970-89)
Společnost českých skladatelů, člen Asociace hudebních umělců a vědců - zakládající člen
Česká společnost pro hudební vědu - člen
Ochranný svaz autorský (OSA) - člen Dozorčí rady
Český hudební fond - člen výboru (1984-89)
Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu - člen
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro - předseda výboru (1988-91)
Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu (ISCM) - člen Executive Committee (1978-83)
Evropská asociace konzervatoří, akademií a vysokých hudebních škol (AEC) - člen předsednictva a Executive Committee (1990-98)

Členství v porotách domácích a mezinárodních skladatelských soutěží, celkem více než 30 porot, zejm. Praha, Berlín, Brusel, Budapešt, Bělehrad, Zagreb, Skopje, Drážďany, Mettmann, vedl mistrovské kurzy skladby v Praze, New Yorku, Münsteru, Soltau (SRN), Hämeenlinně aj.
 

 

 

Dílo

Díla jevištní

Zbojnický oheň, taneční drama na libr. L.Hynkové (1958, ČSPT, pr. 24.4.1958 Smetanovo div.Praha)
Festivalová pohádka, balet na libr. L.Hynkové (1959, p.1960 ČSPT)
Kinetický balet - Labyrint, Pastorale, Spirála, EA kompozice (1968, real. Studio EAH ČR v Plzni, pr. 5.3.1970 Divadlo hudby Praha)
Srdce a sen, balet na vlast.libr., orch.+ tape (1973, zvukové objekty Studio EAH ČR Plzeň. rkp.)
Život bez chyby, balet na libr.V.Jindrové (1979, pr. 5.5.1980, ND Praha) 

Díla orchestrální

Suita z baletu Festivalová pohádka (1961), prem. 6.2.1961 KD Libčice, nahr. ČR Plzeň
Symfonie pro velký orch. (1962), prem.10.12.1963 FOK, ČHF, nahr. ČRo Praha
Slovenská taneční suita pro malý orch. (1963), prem. 1963 ČR Praha, ČHF, nahr. ČR Praha
Zářivá řeka a Tichá krajina, dvě skladby pro velký smyčcový orch. (1963), nahr. ČRo Praha
Krysař, stereofonní koncertino pro flétnu a 2 komorní orch. (1964), prem. 16.2.1965 FOK, EdS, o Supraphon
Obraz pro klavír a vel. orch. (1969), prem. 5. 5. 1971 Radio de la Suisse Romane, Panton, o Panton
Salut, symfonická mozaika pro vel.orch. (1975), prem. PJ 1975, EdS, o Panton
Operand, hudba pro kom.orch. (1979, prem. 22.6.1982 Hradec Králové, VČSKO Pardubice, vyd. ČHF
Avanti, symf.věta pro velký orch. (1981), prem. 25.2.1982 ČF Praha, vyd. ČHF, nahr. ČR Praha
Balada a romance pro kom.orch. (1984), prem. 5.11.1984 VČSKO Pardubice, vyd. EdS, nahr. ČR Hradec Králové
Vivaldiana, komorní cyklus pro 11 smyčcových nástrojů a cembalo (1991), rkp.
Sapporo, symf.báseň. pro orch. a sm.sbor (1991), nahr. RNHK, Tokio 1992
Concierto imaginativo "Homenaje a Salvador Dalí" pro kytaru a smyčc.orch. (1994), prem. 19.9.1994 MHF Alicante
Guitariana, suita pro kytarový orch./nebo kyt.kvarteto (1996), prem. 6.7.1996 MKF Mikulov
Criterion, "Hommage a T.S.Eliot", esej pro velký symfonický orchestr (1997), rkp.
Vzývání radosti, hudba pro kytarový orch. /nebo kyt.kvarteto/ (1997), prem. 5.1.1998 Ochsenhausen, JGO Baden-Württemberg, Musikverlag Roland Boehm 2000, CD JGO Boehm/Österreich
Hovory důvěrné, dvojkoncertino pro Bcl., Pno a smyčc. orch. (1998), prem. 20.7.1998 MHF Janáček a Luhačovice) 

Skladby komorní

Dramata pro 9 nástrojů (1961), prem. 16.11.1962 Měst.knihovna Praha, vyd. ČHF, o Supraphon
Protesty, komorní cyklus pro housle, klavír a tympány (1963), prem.17.2.1964 TNT Praha, nahr. ČR Praha
Genesis, duo pro flétnu a harfu (1965), prem. 20.11.1965 Praha, Panton, nahr. ČR Praha
Hic sunt homines, cyklus pro klav. kvarteto (1965), prem. 19.3.1966 TNT Praha, ČHF, o Panton
Spektra, koncertní cyklus pro cimbál (1965), prem.11.1.1967 Praha, EdS, nahr. ČR Praha
Diptychon, hudba pro Fl., Bcl., Pno a bicí n.(1966), prem. 14.1.1970 Praha, EdS, o Supraphon
Duodrama pro basklarinet a klavír (1967), prem. 19.10.1969 Praha, nahr. Supraphon, CD Flynkingen Records Stockholm
"To be", odpověď na hamletovskou otázku, cyklus pro kvarteto bicích nástrojů (1968), prem. 17.11.1968 Buffalo, rkp.
Invariant, hudba pro Bcl., Pno a stereomgf. (1969), prem. 19.11.1969 Praha, noty vyd. ČHF, o Supraphon
Scenario, hudba pro Fl., Vno, Vlu a Vcl. (1970), prem. 3.12.1970 Mannheim, vyd. ČHF, o Panton
Argot, tři věty pro žesťové kvinteto (1970), prem. 3.3.1971 TNT Praha, vyd. ČHF, o Supraphon
Diario - Omaggio a Che Guevarra, koncertní cyklus pro kytaru (1971), prem. 5.3.1972 TNT Praha, noty Panton, o Panton, o Deutsche Gramophon, o Simax Pro Musica
Tabu a Due Boemi pro Bcl. a klavír s bicími nástroji (1972), prem.19.6.1972 Praha, noty vyd. ČHF, o Supraphon, o Panton, CD Panton
Manifest jara, komorní cyklus pro 4 hráče (1974), p.9.3.1975 TNT Praha, vyd. ČHF, o Supraphon, o Panton
Vědomí souvislostí, smyčcový kvartet na paměť V.Vančury (1976), prem. 22.10.1976 BHS Bratislava, noty Panton, o Panton, CD ČR a Nadace OSA v edici Česká soudobá hudba - Smyčcové kvartety IV.
Horizonty, hudba pro 5 hráčů (1978), prem. 15.9.1978 Helsinky, vyd. ČHF, nahr. Finský rozhlas Helsinky, o Panton
Aforismy pro housle a klavír (1978), prem. 24.8.1978 Mladé Pódium K. Vary, vyd. Edition Peters
Epigramy pro housle a violoncello (1978), prem. a nahr. Rundfunk Saarbrücken, Edition Peters
Science Fiction, cyklus pro jazzové kvinteto (1980), prem. 22.8.1980 Mladé Pódium K.Vary, ČHF, o Panton
Rosen für Rosa, in memoriam Rosa Luxemburg, hudba pro cembalo (1980), prem. 8.10.1983 Berliner Festtage, Deutscher Verlag für Musik Leipzig
Furiant pro Cl., Trb., Vc. a klavír (1980), prem. 7.2.1981 Brusel, nahr. Radio Varšava, rkp.)
Akvarely, cyklus pro flétnu a kytaru (1981), prem. 5.10.1981 PKU Praha, Edition Peters, nahr. ČR Praha
Stenogramy, koncertní cyklus pro Fl., Vc. a klavír (1981), prem. 12.10.1981 Karlsruhe, rkp.
Wagnerovské invence pro sólovou Fl. (1982), prem. 10.11.1982 ÚKDŽ Praha, rkp.
Bod varu, hudba pro 4 žesťové nástroje (1981), prem. 20.6.1981 Hämeenlinna, CD Jasemusiikki Finland
Capriccia pro housle a kytaru „Hommage a Paganini" (1982), prem. 10.10.1982 PKU Praha, Panton, nahr. ČR Praha
Kardiogramy, koncertní cyklus pro klavír (1983), prem. 17.4.1983 Stockholm, Panton, nahr. ČR Praha
Novely pro kytaru (1984), prem. 29.10.1985 Stadtbibl. Soltau, vyd. Edition Moeck Celle, nahr. ČR Praha, Radio Saarbrücken
Erupce, hudba pro pět violoncell (1984), prem. 16.1.1986 MHF Halle, Deutscher Verlag f. Musik, o Panton
Goghův autoportrét, hudba pro Bcl. a stereofonní mgf. (1985), prem. 29.5.1991 PJ Praha, nahr. N.C.V.R. Hilversum, video MASEBA TV Praha 1991)
Pražské ritornely pro Bcl. a klavír (1986), prem. 15.10.1986 Kulturamt Biberach/R., ČHF, nahr. ČR Praha
Předobrazy /Urgestalten/, hommage a Hans Arp, koncertní cyklus pro kytaru (1986), prem. 17.9.1987 Mettmann, noty vyd. Ricordi
Elegie pro sólovou violu (1988), prem. 22.3.1991 Dny soudobé hudby Praha, vyd. Deutsch.Verlag f. Musik
Duettina pro Ob. a Fag. (1988), prem. 24.1.1989 Anež. areál Praha, vyd. Editio Moravia
Breughelovské inspirace, hudba pro Fl., Bcl. a klavír (1988), prem. 7.2.1989 Praha, vyd. ČHF, o Panon
Meziprostory /Zwischenräume/, hudba pro violu, violoncello a kontrabas (1988), rkp.
Consonanza /Souznění/, trio pro 2 Ob. a Cor.ingl. (1990), prem. 17.6.1991 Melbourne, vyd. ČHF
Slavnosti fantasie, hommage a Max Ernst, cyklus pro 2 kytary (1991), prem. 15.3.1991 Mnichov, CD Sonoton ProViva Mnichov
Oraculum, hudba pro Bcl. a harfu (1992), prem. 1.11.1995 Praha, live nahr. Sdružení Přítomnost
Arkády, koncertní kus pro Trb. a klavír (1993), prem. 25.5.1998 HAMU Praha, vyd. Editions Billaudot Paris)
Ladění, hudba pro klavír (1994), prem. 16.10.1995 Dny soud. hudby Praha, rkp.
Guitariana, suita pro kytarové kvarteto /nebo kytarový orchestr/ (1996) - viz výše
Vzývání radosti, hudba pro kytarové kvarteto /nebo kytarový orchestr/ (1997) - viz výše
Metathesis, duo pro Bcl. a klavír (1998), prem. 21.4.2000 Tacoma Art Museum USA, nahr. ČR Praha, CD Alea Recordings USA
Mysterious Players, trio pro Bcl., Vc. a klavír (2000), prem. 10.1.2000 Tacoma USA, CD live Davenport Tacoma USA
Kryptoblues, koncertní skladba pro klavír (2000), prem. 16.6.2000 Reduta Praha, rkp.
Cum Grano Lorca, omaggio a F.G.Lorca, koncertní cyklus pro kytaru (2001), rkp.
Saxonata, sonáta pro sopránsaxofon a klavír (2002), rkp.
Imaginace pro smyčcové kvarteto „Hommage a Edvard Munch" (2003) , rkp.
Dotek, pro cimbál sólo (2006) /3. cena autorské soutěže ve 4. roč. mez. soutěže cimbálistů ČR/

Skladby vokální

Zpěvy země, cyklus písní pro baryton a klavír na verše S. K. Neumanna (1958), prem. 9.9.1960, nahr. ČR Praha)
Sviť nám, slunce!, čtyři dětské sbory s průvodem dech.kvinteta na sl.M.Lukášové (1960), prem. Fest. vok. tv. Jihlava 1960
Poloblues o parapleti vedle cesty a Pološanson z dávného léta, 2 písně s klavírem na slova M. Červenky (1962), nahr. ČR Praha
Modrá planeta, mužský sbor na slova M. Červenky (1963), prem. 20.2.1965 TNT Praha, Editio Supraphon, o Panton
Nebe nad hlavou, 6 dvojhlasých polyfonních dět.sborů na slova F.Hrubína (1965), prem. 9.12.1979 Praha, ČHF, nahr. ČR Praha
Orbis pictus, čtyři malířské inspirace na vlastní texty pro sm. sbor a staré hud. nástroje (1975), prem. 19.2.1975 Biennale Berlin, nahr. ČR Praha, o Panton
Amoroso, cyklus písní pro mezzosoprán, Fl. a harfu na verše starokorejské lyriky v překladu O. Vyhlídala (1975), prem. 3.4.1977 TNT Praha, ed. Panton, o Supraphon, o Panton)
Zpíváme o jaru, cyklus dětských sborů na básně Miroslava Floriana (1977), prem. 15.10.1978 PKU Praha, ed. Panton, nahr. ČR Praha
Galantní písně pro mezzosoprán, Fl., Cl. a violu na verše V. Lucemburského v překladu G. Francla (1978), prem. 19.3.1978 Brno, vyd. ČHF, o Panton
Catharsis, koncertní monolog pro soprán a komorní orch. na verše Sonetů W.Shakespeara (1979), prem. 22.2.1981 Biennale Berlin, vyd. ČHF, nahr. Süddeutscher Rundfunk Stuttgart
Ecce homo, pět řeckých a latinských sentencí pro bas, Vno, Vlu, Vc., harfu a bicí n. (1980), rkp.
Adieu!, madrigal pro sm.sbor a cappella na téma Johna Wilbyeho (1980), prem. 27.11.1980 Ostrava, nahr. ČR Ostrava
Naslouchání času, koncertní monodrama pro sólový hlas a bicí nástroje na texty G.Catulla, W.Shakespeara, J.W.Goetha, G.Apollinaira a V.Majakovského (1981, rkp.)
Pták, melodram pro recitátora, 2 Vni, Vlu, Vc. a marimbu na báseň V. Závady (1983), noty vyd. ČHF, o Supraphon
Maluje malíř, cyklus dětských sborů na slova J.Bruknera (1983), ČHF, prem. 24.3.1985 TNT Praha, o Panton
Hořké a jiné písně pro soprán a klavír na verše J.Kainara (1985), prem. 22.3.1987 TNT Praha, ČHF, nahr. ČR Praha, o Panton
Vážná chvíle (Ernste Stunde),cyklus písní pro vyšší hlas a kytaru na básně R.M.Rilka (1986), prem. 15.3.1989 TNT Praha, vyd. ČHF, o Panton
Svoboda, muž. sbor na slova Paula Eluarda v překladu A. Kroupy (1991), rkp.
Son tre noti che non dormo, canto trentino pro dět.sb.s klavírem (1994), prem. 3.12.1985 Trento, CD Cori di Trentno
Satiricon de creatione, koncertní monolog pro mužský hlas a klavír na vlastní latinský text (1999), prem. 23.4.1999 HAMU Praha, rkp.
Pax imago vitae, smíšený sbor na vlastní latinský text (2000), prem.12.11.2000 Festival soud.hudby Praha, rkp.
Two Sonnets on Shakespeare (Dva Sonety na Shakespeara) pro smíšený sbor, na orig. anglický text (2000), rkp.
Drei Frauenchöre mit Epitaf auf Gedichte von R.M.Rilke (Tři ženské sbory s epitafem na básně R.M.Rilka), orig.německý text (2002), rkp.
O Leben, wunderliche Zeit (Života divuplný čas), čtyři písně pro soprán, flétnu a klavír na básně R.M.Rilka, orig. německý text (2004), rkp.
Když, melodram pro recitátora a klavír na slova Shakespearových Sonetů v překladu E.A.Saudka (2004), rkp. 

Skladby elektroakustické

Labyrint, Pastorale, Spirála, tři elektroakustické kompozice (1968, real. Studio EA hudby ČR v Plzni, p.14.2.1962 vysíl. ČR Praha, - viz též Kinetický balet)
Kinechromie, elektroakustická skladba pro čtyřkanálovou reprod. (1969, real. Studio EA hudby ČR v Plzni, p.21.5.197O ČFVU Plzeň, o Panton)
Lidice, rozhlasová hudebně dramatická freska pro recitátora, dva reportéry, hlasatele, sól.soprán, smíš.sbor a instr. soubor na vlast.text s použitím veršů J.Nerudy a F.Halase, real.Studio EA hudby ČR v Plzni, p. rozhl. vysíl. 11.6.1972 ČR Praha, o Supraphon, rkp.)
Spartacus, kvadrofonní hudební reliéf pro muž., žen. a smíš.sbor, Tr., bicí n. a elektroakustické zvuk.objekty (1976, real. Studio EA hudby ČR v Plzni, p.16.11.1977 Dny čs.kultury v Moskvě, o Supraphon)

Scénická a filmová hudba

Smetiště, EA hudba k filmu Jiřího Golda (1968)
R.U.R., scénická hudba k dramatu Karla Čapka pro symf.orch. a EA zvuk.objekty (p.25.3.1971 Div. na Vinohradech Praha
Andělé, hudba ke hře Borise Vasiljeva "A zory zděs tichije" pro sól.a sborový zpěv a symf. orch. (p.12.5.1971 Divadlo
na Vinohradech Praha)
Legenda o lásce, hudba ke hře Nazima Hikmeta pro sól.a sbor.zpěv a symf. orch. (pr.18.11.1971 Div. na Vinohradech Praha
Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, hudba k dramatu J.K.Tyla ve zprac. K.Texela, pro sólový a sborový zpěv a malý orch.
(pr.15.11.1972 Div.Jiřího Wolkera Praha)
Kráska a zvíře, hudba ke hře Františka Hrubína pro zpěv, malý orch. a EA objekty (p.26.4.1973 Div.J.Wolkera Praha)
Juro Jánošík, hudba ke hře Karla Steigerwalda pro zpěv a malý
orch. (p.13.11.1973. Div.J.Wolkera Praha)
Malá zlá kouzelnice, hudba ke hře Václava Čtvrtka pro zpěv a Malý orch. (17.12.1974 Div.J. Wolkera Praha)
Zapomeňte na Hérostrata, hudba ke hře Grigorije Gorina pro muž. sbor a bicí nástroje (p.26.11.1975 Komorní div.Praha)
Král Jergen, hudba ke hře E. Esnera pro zpěv a malý orch. (p.29.9.1976 Div.J.Wolkera Praha)

 

 

 

 

 

Literatura

Šolcová, Věra: Komorní dílo Václava Kučery a novodobé kompoziční techniky, dipl. práce, Katedra muzikologie FF UPOL, 2007

Inzerce