Skladatelé

Bartoň Hanuš

16.5.1960—

Externí odkaz

Životopisná data

Hanuš Bartoň se narodil v rodině vědecko-výzkumného pracovníka. Od roku 1975 studoval skladbu (Ilja Hurník) a klavír (Emil Leichner) na Pražské konzervatoři. Ve studiu pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění (1981 - 1986) u Jiřího Pauera (skladba) a Jana Panenky (klavír). Své odborné vzdělání si rozšířil o aspiranturu na katedře skladby HAMU pod vedením Svatopluka Havelky. Absolvoval několik kurzů a stáží v zahraničí (mj. u Franka Donatoniho v Sieně - 1985). V současnosti působí jako profesor na katedře skladby HAMU, od roku 2010 je jejím vedoucím. 

Jeho tvůrčí zájem patří především hudbě instrumentální. Je autorem řady komorních a orchestrálních děl prováděných u nás i v zahraničí. Jeho aspirantskou prací byla rozměrná Hudba pro velký orchestr z let 1992/93, v roce 1994 měl premiéru Dvojkoncert pro housle, violu a smyčce. Z dalších děl uveďme Sonátu č. 2 pro housle a klavír, Kvintet-koncert pro klarinet a smyčcové kvarteto či Míjení času pro komorní soubor. Ze skladeb s vokální složkou jmenujme především operu Golem, psanou ve spolupráci s tvůrčí dvojicí divadelníků D. Dvořák - J. Nekvasil. Na svém kontě má řadu scénických hudeb k mnoha činoherním inscenacím. Významnou součástí Bartoňovy umělecké činnosti je působení v oblasti interpretační; mj. se zúčastnil i spolupráce při premiéře skladby Parénéze Sv. Havelky. S komorními soubory Ars cameralis (http://www.volny.cz/cameralis/) a MoEns (dříve Mondschein Ensemble) (http://www.musica.cz/moens) nastudoval řadu děl různých stylových období a uplatňuje se výrazně i jako sólista (mj. klavírní sonáty J.L.Dusíka, řada skladeb soudobých českých i zahraničních skladatelů). Se svou ženou, klavíristkou Janou Macharáčkovou, hraje v klavírním duu (http://www.volny.cz/jedlova) (Dusíkovo klavírní duo, např. významná CD nahrávka komorních skladeb a čtyřručních sonát J.L.Dusíka u firmy Studio Matouš). Realizoval řadu rozhlasových a CD nahrávek se skladbami soudobých českých i zahraničních autorů. Je autorem různých textů s tématikou hudební tvorby v současném světě. Je členem sdružení skladatelů a interpretů hudby „Ateliér '90" (http://atelier.webzdarma.cz) a hudebního odboru Umělecké besedy.

Jeho kompoziční metoda vychází z pozdního romantismu počátku 20. století a má zřetelně syntetizující charakter. Bartoňovy časté, velmi důmyslné experimenty s hudební formou mají nevtíravě programní zakotvení podobně jako tomu bylo u nejlepších děl hudebního romantismu 19. stol. Ve svých komorních i orchestrálních dílech se s úspěchem snaží o co nejorganičtější propojení žánrově i materiálově značně vzdálených prvků. Kromě zejména rytmických, ale i intonačních vlivů z nonartificiální hudební sféry (např. Rytmy z ulice) lze v jeho tvorbě uslyšet inspirace východo- a jihoevropskou lidovou hudebností.

Interpretační činnost - výběr

Sólistická koncertní činnost - např. koncert Českého rozhlasu vysílaný v přímém přenosu v rámci Euroradia (klavírní a komorní skladby J.L.Dusíka a J.V.H.Voříška), řada provedení soudobých klavírních skladeb
Nahrávky CD - např. 2 CD s tvorbou J.L.Dusíka, řada CD současné hudby - např. nahrávka skladby Parenéze S. Havelky na jeho profilovém CD
Komorní interpretace soudobé hudby se soubory MoEns a Ars cameralis, interpretace středověké hudby (Ars cameralis)
Množství koncertních vystoupení v ČR i v zahraničí. - např. koncerty se souborem MoEns v Kolíně nad Rýnem (2004 - SRN) a Dartingtonu (2004 - Velká Británie). Řada nahrávek pro Český rozhlas, zejména děl současných skladatelů.

Dílo

 

Orchestrální skladby

Návraty světla (3 věty) - 1985, 00:17:00, n ČHF, o AMU
Koncertino pro klavír a orchestr (3 věty) - 1987, 00:18:00, n ČHF, o autor
Koncert pro housle a orchestr - 1988, 00:18:00, n ČHF
Dvojkoncert pro housle, violu a smyčcový orchestr (jednovětý) - 1990, 00:18:00, o Český rozhlas
Čtyři sonety pro smyčcový orchestr - 1993, 00:19:00, n autor, o autor
Hudba pro velký orchestr (3 věty) - 1994, 00:33:00, n ČHF, o AMU
Tříšť - scelení (jednovětá skladba) pro komorní orchestr - 2003, 00:10:00, n o autor
Po západu slunce. Symfonický obraz - 2005, 00:14:00, n autor, o ČF

Komorní skladby

Pro klavír

Sonatina pro klavír na čtyři ruce - 1979, 00:14:00, n Editio Bärenreiter
Stopy. Etuda pro klavír - 1986, rev. 1994, 00:05:00, n autor
Tři fantastické tance pro klavír na čtyři ruce - 1987, 00:06:00, n autor
Hudba pro klavír - 1998, 00:10:00, n autor, archív HIS
Devět etud pro klavír - 2002, 00:11:00, n autor
Balada pro klavír - 2008, 00:06:00, n o autor, archív HIS

Ostatní (2 - 9 nástrojů)

Sonatina pro flétnu a klavír - 1983, 00:09:00, n ČHF
Klavírní trio pro housle, violoncello a klavír - 1984, 00:17:00, n HIS, o Český rozhlas
Klavírní kvintet (metamorfózy na téma B. Martinů) - 1989, 00:19:00, n HIS, o HIS
Rytmy z ulice pro klarinet a klavír - 1987, 00:09:00, n ČHF, o LP Panton
Sonáta pro housle a klavír č. 2 - 1991, 00:15:00, n autor, o autor
Kvintet-koncert pro klarinet a smyčcové kvarteto - 1993, 00:16:00, n Editio Bärenreiter, o Český rozhlas, CD Panton
Večerní hudba pro klarinet, violoncello a klavír - 1994, 00:08:00, n autor, HIS
Řeka bouřlivá - řeka zapomnění pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír - 1996, 00:09:15, n HIS, CD ARTA / 2 HP Production
Pantum pro komorní soubor - 1998, 00:09:00, n autor, o Český rozhlas
Míjení času pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, klavír a syntetizér - 1999, 0:12:00, n HIS
Divertimento č. 3 pro klarinet, violu a klavír - 2000, 00:08:00, n autor
Kasace in D pro flétnu, klarinet, housle, violoncello, klavír a cimbál - 2000, 00:12:00, n autor
Seriál pro smyčcové kvarteto - 2000, 00:12:00, n autor
257 taktů pro violoncello a klavír - 2001, 00:14:00
Trio pro klarinet, violu a klavír - 2001, 00:14:00, n autor, o Český rozhlas
Paralelní prostory I pro komorní soubor - 2003, 00:09:50, n o autor o autor
Oáza pro komorní soubor (2004) 00:14:00, n o autor
Ostinato mentecanto pro flétnu, klarinet, smyčcové trio a klavír (2006)
Deset miniatur pro dechové trio (Seriál II) - 2009, 12:37, n o autor
Marcia funebre pro klarinet, trombón, housle, violoncello, el. kytaru a klavír (2011)

Písňová tvorba

Pět písní na slova Suzanne Renaud pro soprán a klavír - 1997, 00:10:00, n autor, o Český rozhlas
Skrze tmu něčí oko - písničky a mezihry na texty Jany Štroblové pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír - 2002, 00:14:30, o HIS

Skladby s elektronickou složkou

Periferní vidění pro kom. soubor (klarinet, pozoun, housle, violoncello, el. kytara, klávesy)
Romanza industriale - Mahlerovská reminiscence pro sólový pozoun, elektrickou kytaru a elektroakustickou stopu - 2009
Paralelní prostory II pro komorní soubor, elektroakustickou stopu a vizuální projekci - 2003, 00:23:54, n a elektroakustickou stopu - 2007; 00:10:00, n o autor

Skladby pro jeviště

Golem, opera (libreto a výprava: Jiří Nekvasil a Daniel Dvořák); 1:00:00; prem.: Palác kultury v Praze, o ČT (zkrácená verze)

Inzerce